Γράφει ο Δρ. Βασίλης Πιτσινής, χειρουργός μαστού.

Οι βλάβες στο στήθος σπάνια σχετίζονται με καρκίνο. Το 80% των ογκιδίων που εντοπίζουν οι γυναίκες αφορούν καλοήθεις βλάβες του μαστού που δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν ή να θεραπευτούν, και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Εντοπίζονται συνήθως τυχαία ή κατά τον προληπτικό έλεγχο που πλέον γίνεται με υπερσύγχρονα διαγνωστικά μηχανήματα και ελαχιστοποιούν τα ποσοστά λάθους.

Ιδιαίτερη σημασία για τις καλοήθεις βλάβες έχει η συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων από τις απεικονιστικές εξετάσεις με τα κλινικά ευρήματα, αλλά και με τα συμπτώματα, προκειμένου ο χειρουργός να αποφασίσει εάν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση. Σε γενικές γραμμές προέχει η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση για να αποφευχθούν μελλοντικοί κίνδυνοι αλλά και άσκοπα χειρουργεία, και να προφυλαχτεί η ψυχολογία της γυναίκας.

Τέτοιες καλοήθεις βλάβες κατά σειρά συχνότητας εμφάνισης είναι:

Κύστεις: Οι κύστες εντοπίζονται συχνά κατά τη διάρκεια της 4ης δεκαετίας της ζωής της γυναίκας δεν εμπνέουν ανησυχία καθώς δεν είναι σχεδόν ποτέ κακοήθεις. Ωστόσο, οι πολύ μεγάλες σε μέγεθος μπορεί να χρειάζονται παρακέντηση γιατί προκαλούν συμπτώματα. Ένας δεύτερος λόγος χειρουργικής επέμβασης τους είναι η δημιουργία αποστήματος.
Ιναδενώματα: Καλοήθεις όγκοι που σπάνια μπορούν να προκαλούν πόνο και δυσμορφία. Η διάγνωση γίνεται με μαστογραφία και υπερηχογράφημα και διαδερμική βιοψία. Αφού γίνει η διάγνωση, τα ινοαδενώματα δεν χρήζουν καμίας άλλης παρακολούθησης ή διερεύνησης τα περισότερα απορροφούνται εντός διετίας και αφαιρούνται μόνο αν δημιουργούν ανυπόφορα συμπτώματα.
Φυλλοειδείς όγκοι: Είναι κατά κανόνα καλοήθεις, μοιάζουν με ινοαδενώματα αλλά δεν είναι. Δεν κάνουν μεταστάσεις, αλλά αν δεν αφαιρεθούν σωστά (με όριο εκτομής τουλάχιστον 1 εκατοστό), θα επανεμφανιστούν. Σπανιότατα είναι κακοήθεις και παλαιότερα ονομάζονται και φυλλοειδή κυστεοσαρκώματα. Αυτός είναι και ο λόγος που κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια ιστολογικής διάγνωσης πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση.
Αποστήματα- Συρίγγια: Συχνά σε θηλάζουσες μητέρες και καπνίστριες, τα αποστήματα διαγιγνώσκονται με απεικονιστικές μεθόδους και κλινική εξέταση. Η αντιμετώπισή τους γίνεται είτε με αναρρόφηση του περιεχομένου τους ή χειρουργικά.
Εισολκή θηλής: Ορισμένες γυναίκες έχουν εκ γενετής μία ή και τις δύο θηλές τους αντεστραμμένες, δηλαδή δεν προεξέχουν αλλά αντίθετα είναι προς τα μέσα. Αυτό δεν δημιουργεί κανένα άλλο πρόβλημα πέρα από το αισθητικό, το οποίο διορθώνεται με χειρουργική επέμβαση βραχείας νοσηλείας.
Γενετικές δυσμορφίες: Σωληνώδη στήθη, έκτοποι μαστοί (3ος μαστός που εντοπίζεται κάτω από τη μασχάλη), ανωμαλίες υπερτροφικού ή υποτροφικού τύπου, απλασίες είναι μερικές μόνο γενετικές δυσμορφίες που χρήζουν χειρουργικής αποκατάστασης, οι οποίες όμως δεν σχετίζονται με αυξημένο ρίσκο για καρκίνο.
Γυναικομαστία: Συχνή πάθηση των ανδρών που οφείλεται συνήθως σε παχυσαρκία ή στη λήψη ορισμένων φαρμάκων και τις περισσότερες φορές υποχωρεί όταν αντιμετωπιστεί το αίτιο που την προκαλεί. Σε αντίθετη περίπτωση η γυναικομαστία διορθώνεται χειρουργικά.