Είναι γραφική παράσταση του ουδού, δηλ. της ευαισθησίας, σε τόνους διαφόρων, συχνοτήτων. Συνήθως ελέγχονται συχνότητες από 250 έως 8.000 Hz.

Προετοιμασία: Απαιτεiται πολύ καλή καθαριότητα των αυτιών.