Σκοπός των δερματικών δοκιμασιών είναι η διάγνωση της δερματίτιδας εξ επαφής. Η μέθοδος συνίσταται στην επάλειψη του δέρματος με την ύποπτη ουσία με προτυποποιημένο τρόπο και σε σωστή αναλογία. Αν αναπτυχθεί εκζεματοειδής αντίδραση τότε πιθανότατα το άτομο έχει ΔΕΕ.

Αντενδείξεις
Δεν πρέπει να υπάρχει ιστορικό δερματίτιδας, διαφορετικά είναι δυνατόν να παρατηρηθούν ψευδείς θετικές αντιδράσεις και επιδείνωση της δερματίτιδας.
Η ουσία που χρησιμοποιείται δεν πρέπει να είναι τοξική. Η συγκέντρωση της ουσίας θα πρέπει να αποκλείει ερεθιστικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν π.χ. να προκαλέσουν ένα χημικό έγκαυμα ή μία ψευδή θετική αντίδραση.

Τεχνική
Οι δερματικές δοκιμασίες διενεργούνται στην πλάτη του υπό έρευνα ατόμου. Εάν υπάρχουν πολλές τρίχες πρέπει να προηγείται ξύρισμα. Τα υλικά των δερματικών δοκιμασιών είναι τυποποιημένα στο εμπόριο.
Ο φορέας πάνω στον οποίο υπάρχει το αλλεργιογόνο είναι συνήθως μαλακή κίτρινη παραφίνη, αλλά είναι δυνατόν να υπάρχουν και άλλοι φορείς για ειδικές περιπτώσεις.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι
α) το ένα δίσκιο από χαρτί φίλτρου ή
β) από ταινίες αλουμινίου ειδικής κατασκευής. Μετά την τοποθέτηση σταθεροποιούνται με κατάλληλο λευκοπλάστ.
Οι ταινίες αφήνονται για 48 ώρες και μετά αφαιρούνται. Διαβάζονται μετά 48 και 96 ώρες και αν είναι αναγκαίο διαβάζονται και για τρίτη φορά.

Τα αποτελέσματα διαβάζονται ως εξής:

+ Ελαφρό ερύθημα μόνο - αμφίβολη αντίδραση
+ Ερύθημα διήθηση - ασθενής μη φυσαλιδώδης θετική αντίδραση.
++ Ερύθημα, διήθηση, βλατίδες, μικροφυσαλίδες - ισχυρή αντίδραση.
+++ Πομφόλυγες σαν τα προηγούμενα ευρήματα - άκρως θετική
- - Αρνητική αντίδραση IR Ερεθιστική αντίδραση
Ν.Τ. Μη δοκιμασθείς.