ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

 • Ανιλίνη και οι ενώσεις της
 • Ναφθαλένιο και οι ενώσεις του
 • Χλωρο-ενώσεις
 • Βενζιδίνη και οι ενώσεις της
 • Αζωτο-ενώσεις
 • Βενζανθρόνιο και οι ενώσεις του
 • Ακριδίνη και οι ενώσεις της
 • Ναφθυλαμίνες

ΧΡΩΜΑΤΑ

 • Παραφαινυλενδιαμίνη
 • Κίτρινο της Μετανίλης
 • Μαύρο της ανιλίνης
 • Στιλπνό ινδικό, 4G
 • Παραμιδοφαινόλη
 • Μαύρο του Erio
 • Χρυσοϊδίνη
 • Μπλέ της υδρόλης
 • Καφέ του Bismarck
 • Μώβ του ινδανθρενίου, R.R.
 • Νεγροσίνη Ιοναμίνη, A.S.
 • Αμιδο-αζω-τολουόλιο
 • Καφέ μώβ του πυρογενίου
 • Αμιδο-αζω-βενζόλιο
 • Πορτοκαλί Y
 • Κρυσταλλικό και μεθυλ-ιώδες
 • Σαφρανίνη
 • Πράσινο του μαλαχίτη
 • Ρόζ του Σουλφανθρενίου
 • Χρυσαμίνη
 • Ροζανιλίνη

ΕΜΦΑΝΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

 • Παραφαινυλδιαμίνη
 • Πυρογαλόλη
 • Υδροκινόνη
 • Διχρωμικά
 • Παρα - αμιδο - φαινόλη
 • Παραφορμαλδεϋδη
 • Μετόλη

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ

 • Εξαμεθυλενοτετραμίνη
 • Παρατολουιδίνη
 • Γουανιδίνες
 • Ορθοτολουιδίνη
 • Μερκαπτοβενζοθιαζόλη
 • Τριαιθυλ-Τριμεθυλ τριανίνη
 • Τετραμεθύλθιουράμη μονοθειούχος και Διθειούχος

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

 • Κρεόσωτον
 • Ενώσεις αρσενικού
 • Νικοτίνη
 • Φθοριούχα
 • Πίσσα
 • Ροτενόνη
 • Πύρεθρο
 • Θειοκυανιούχα
 • Ενώσεις υδραργύρου
 • Οργανοφωσφορικά
 • Ενώσεις της φαινόλης
 • Αποστάγματα πετρελαίου

ΕΛΑΙΑ

 • Λιπαντικά λάδια
 • Λάδι της μουστάρδας
 • Ευγενόλη
 • Λάδι της καρύδας
 • Θειωμένα έλαια
 • Λάδι του καρυδιού Cashew
 • Λινέλαιο
 • Λάδι Tung
 • Βασικά έλαια και άνθη από φυτά

ΦΥΣΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ

 • Κολοφώνιο του πεύκου
 • Γιαπωνέζικο βερνίκι
 • Κολοφώνιο του ξύλου
 • Dammar
 • Κατράμι Βουργουνδίας
 • Copal

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ

 • Φαινόλη φορμαλδεϋδη
 • Χλωροβενζόλιο
 • Ουρία φορμαλδεύδη
 • Χλωροδιφαινύλια
 • Μελαμίνη φορμαλδεϋδη
 • Χλωροφαινόλες
 • Σουλφοναμίδη φορμαλδεϋδη
 • Cumaron
 • Χλωρο-ναφθαλένια
 • Εποξείδια
 • Αλκυλικές
 • Πολυεστέρες
 • Βινυλικές
 • Ουρεθάνη
 • Ακρυλικές

ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Ακριδίνη
 • Ναφθαλένιο
 • Ανθρακένιο
 • Φθοριένιο
 • Φαινανθρένιο
 • Φαινόλη
 • Καρβαζόλη
 • Κρεσόλη
 • Πυριδίνη

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ

 • Τρινιτροτολουόλιο
 • Νιτρικό αμμώνιο
 • Τρινιτρομεθυλνιτραμίνη
 • Νιτρικό νάτριο
 • Εξανιτροδιφαινυλαμίνη
 • Νιτρικό κάλλιο
 • Δινιτροφαινόλη
 • Πικρικό οξύ και πικρικά
 • Δινιτροτολουόλη
 • Sensal
 • Βροντώδης υδράργυρος

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 • Στεατικό προπυλένιο
 • Μεθυλφθαλυλεθύλγλυκόλη
 • Διαμυλ ναφθαλένιο
 • Φαινυλσαλικυλικά
 • Διοκτυλφθαλικά
 • Στεαρικό οξύ

ΑΛΛΑ

 • Ένζυμα προερχόμενα από B. Subtilis.