Δομή
Τα πυριτικά άλατα (Silicates) έχουν βασική δομική μονάδα το τετράεδρο Sio-4 το οποίο έχει τη μορφή κανονικής πυραμίδας με ακμή 2.72 Αο.
Στο κέντρο του τετραέδρου βρίσκεται το άτομο του Si, ενώ στις τέσσερις κορυφές τα 4 άτομα του οξυγόνου. Το Sι δεσμεύει την μία μονάδα σθένους από τα 4 οξυγόνα, ενώ η δεύτερη μονάδα δεσμεύεται είτε από κάποιο άλλο στοιχείο (Fe, Mg,Al) είτε από άλλα άτομα Si άλλου τετραέδρου.

Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε σύζευξη δύο ή περισσοτέρων τετράεδρων, όπου δύο άτομα πυριτίου μοιράζονται ένα κοινό οξυγόνο. To ορυκτό τιτανίτης αποτελείται από αυθυπόστατα τετραέδρα, ο μελίθιος από δύο τετράεδρα, ο βολλαστονίτης από τρία τετράεδρα σε σχηματισμό κλειστού δακτυλίου και ο νεπτονίτης από 4 τετράεδρα σε κλειστό δακτύλιο επίσης.
Είναι δυνατό τα τετράεδρα ερχόμενα σ' επαφή να σχηματίζουν αλυσίδες και ακολούθως να συνενωθούν μεταξύ τους, με τη δημιουργία πάντοτε ενός κοινού οξυγόνου, καταλήγοντας στον σχηματισμό των λεγομένων ινοπυριτικών αλάτων. Σ' αυτή την κατηγορία υπάγονται οι αμφίβολοι, η πιο φοβερή θα λεγόταν κατηγορία αμιάντου.

Εξάλλου τα τετράεδρα μπορούν να συνενωθούν σχηματίζοντας επίπεδο δίκτυο (φυλοπυριτικά άλατα), μορφή την οποία έχει τόσο ο τάλκης όσο και ο καολίνης.
Τέλος τα τετράεδρα σχηματίζουν δίκτυα τρισδιάστατα (τεκτοπυριτικά άλατα). Εδώ υπάγονται το περίφημο quartz (χαλαζίας), το συνηθέστερο αίτιο της πυριτίασης όπως και οι τριδυμίτης - κριστοβαλλίτης.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυθυπόστατο Si δεν απαντάται στη φύση. Όταν λέμε ελεύθερο πυρίτιο εννοούμε το SiO2 που είναι ο χημικός τύπος του quartz.

Τα πυριτικά είναι το συχνότερα απαντώμενο υλικό του φλοιού της γης. Αποτελούν μεγάλο τμήμα του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας καθόσον λειτουργούν 53 ορυκτοπαραγωγικές μονάδες με παραγωγή (1984) 7.013.500 τόννους και απασχολούν περί τους 800 εργαζόμενους. Στα μεγέθη αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί αριθμοί για τον αμίαντο.
Ο επαγγελματικός όμως κίνδυνος απαντάται το ίδιο σοβαρός σε άλλους τομείς επεξεργασίας και χρήσης μακριά από τις ορυκτοπαραγωγικές μονάδες.