Ανέκαθεν οι επιστήμονες προσπαθούσαν να βρούν σημάδια στην εξωτερική επιφάνεια του σώματος που να προλέγουν ότι κάτι κακό θα συμβεί στην καρδιά με στόχο να το προλάβουν.

Έτσι στην αρχή ενοχοποιήθηκε μία πτυχή στο λοβίο του αυτιού, αργότερα ενοχοποιήθηκε το βάρος σε σχέση με την επιφάνεια του σώματος και τελευταία ενοχοποιήθηκαν διάφορες μετρήσεις ορισμένων περιοχών του σώματος, όπως η περίμετρος της κοιλιάς και του λαιμού ανεξάρτητα από το συνολικό βάρος του σώματος.

Πριν από λίγες μέρες, το ‘British Medical Journal’, ένα από τα πλέον έγκυρα παγκοσμίως επιστημονικά περιοδικά δημοσίευσε μία μελέτη από τη Δανία, σύμφωνα με την οποία άνδρες ή γυναίκες που έχουν περίμετρο μηρού μετρημένη στη βάση του μικρότερη από 60 cm είναι επιρρεπείς να πάθουν έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Η εξήγηση που έδωσαν οι επιστήμονες αυτοί στηρίχθηκε στο γεγονός ότι όταν η περίμετρος της ρίζας του μηρού είναι μικρότερη των 60 cm, αυτό οφείλεται στην ανεπαρκή ανάπτυξη όχι μόνο των μυών της περιοχής αλλά απεικονίζει γενικότερα την ανεπαρκή συνολική ανάπτυξη των μυών του σώματος.

Η ανεπαρκής ανάπτυξη του μυϊκού συστήματος συνδέεται με ανεπαρκή μεταβολισμό της ινσουλίνης, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης σακχαρώδους διαβήτη και αθηρωματικών βλαβών (πλακών) στα τοιχώματα των αρτηριών.

Στην ίδια μελέτη τονίζεται ότι τα άτομα εκείνα που είχαν περίμετρο της ρίζας του μηρού μικρότερη των 55 cm είχαν διπλάσια πιθανότητα θανατηφόρων επεισοδίων.

Η δανέζικη αυτή μελέτη διήρκησε πάνω από 10 χρόνια και περιέλαβε 3.000 άτομα. Στην ίδια μελέτη βρέθηκε ότι τα άτομα που είχαν περίμετρο της ρίζας του μηρού άνω των 60 cm είχαν ευνοϊκότερη εξέλιξη όσον αφορά τις καρδιοπάθειες.

Στο ίδιο άρθρο προτείνεται εξειδικευμένη γυμναστική σε ειδικό γυμναστήριο 3 τουλάχιστον φορές την εβδομάδα με στόχο την καλύτερη ανάπτυξη όχι μόνον της ρίζας του μηρού αλλά και ολοκλήρου του σώματος.

Μέχρι τώρα οι μελέτες που αφορούσαν μετρήσεις περιοχών του σώματος αφορούσαν την περίμετρο του λαιμού. Και οι δύο αυτές μετρήσεις αφορούσαν την αυξημένη περίμετρο και συνδέονταν με την εναπόθεση λίπους στις περιοχές αυτές.

Αντίθετα, η μελέτη αυτή από τη Δανία δεν αφορά την εναπόθεση λίπους, αλλά τη συμπεριφορά των μυών.

Παλαιότερες μελέτες είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η περίμετρος μέσης άνω των 101 cm για τους άνδρες και 89 cm για τις γυναίκες σηματοδοτούσε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπαθειών. Τα αντίστοιχα νούμερα για την περίμετρο του λαιμού ήταν 41 cm για τους άνδρες και 36 cm για τις γυναίκες.

Όμως, ο βαθμός της αξιοπιστίας κάθε μελέτης κρίνεται από άλλες μελέτες που θα γίνουν προσεχώς για να επαληθεύσουν αυτά τα ενδιαφέροντα ευρήματα.