Η ημικρανία είναι η μόνη μορφή πονοκεφάλου που υπάρχει;

Η ημικρανία δεν είναι η μόνη μορφή πονοκεφάλου. Εκτός από τον πονοκέφαλο της ημικρανίας, διακρίνουμε τον πονοκέφαλο τύπου τάσεως, τον αθροιστικό πονοκέφαλο και άλλες πολύ πιο σπάνιες μορφές πονοκεφάλου.

Αθροιστικός πονοκέφαλος

Ο πονοκέφαλος τύπου τάσεως είναι η πιο συχνή μορφή πονοκεφάλου και προσβάλλει πάνω από το 50% του πληθυσμού.

Σε σύγκριση με την ημικρανία θεωρείται ηπιότερη μορφή, πιο καλά «ανεκτή» και πιο εύκολα αντιμετωπίσιμη.

Ημικρανία

Ο αθροιστικός πονοκέφαλος είναι σχετικά σπάνια μορφή πονοκεφάλου και προσβάλλει λιγότερο από το 1% του πληθυσμού.

Ο πονοκέφαλος όμως μπορεί να αποτελεί και συνοδό σύμπτωμα πολλών παθολογικών αλλά και φυσιολογικών καταστάσεων, όπως κρυολογημάτων, βήχα, έκθεσης στον ήλιο, σωματικής άσκησης, σεξουαλικής δραστηριότητας κ.λ.π. Εξαιρετικά σπάνια ο πονοκέφαλος μπορεί να αποτελεί συνοδό σύμπτωμα κάποιας σοβαρής πάθησης.

Μπορεί η ημικρανία να συνδυάζεται και με κάποια άλλη μορφή πονοκεφάλου ;
Αρκετά συχνά ένα άτομο μπορεί να πάσχει από δύο και περισσότερες μορφές πονοκεφάλου.

Συχνότερα συνυπάρχει ημικρανία με πονοκέφαλο τύπου τάσεως.

Πονοκέφαλος τύπου τάσεως

Η μορφή αυτή του πονοκεφάλου ονομάζεται μεικτός πονοκέφαλος και σημαίνει ότι ένα άτομο παρουσιάζει άλλοτε ημικρανία και άλλοτε πονοκέφαλο τύπου τάσεως.

Τα περισσότερα άτομα με μεικτό πονοκέφαλο καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για διαφορετικές μορφές πονοκεφάλου, αφού άλλα χαρακτηριστικά έχει η μια και άλλα η άλλη μορφή. Ο πονοκέφαλος τύπου τάσεως εύκολα διακρίνεται από την ημικρανία γιατί δεν υπάρχουν τα συμπτώματα της αύρας, ο πόνος απλώνεται σε όλο το κεφάλι και μοιάζει με ένα βάρος στο κεφάλι ή σαν μια ταινία που σφίγγει το κεφάλι, είναι ηπιότερος σε ένταση και συνήθως το άτομο μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητά του.