Διορθικό Υπερηχογράφημα

Η διορθική υπερηχογραφία, Transrectal ultra sound (TRUS),προσφέρει στον ουρολόγο πάρα πολλές και σημαντικές πληροφορίες για τον προστάτη.

Μας δίνει εικόνες του περιβάλλοντος ιστού κι επιτρέπει στον γιατρό να εξετάσει τον αδένα για τυχόν ανωμαλίες (π.χ. αν είναι υπερπλαστικός - διογκωμένος προστάτης, αν υπάρχει υποψία για καρκίνο στον προστάτη, προστατίτιδες, αποστήματα, λιθιάσεις κ.α).Ο διορθικός υπέρηχος ή και η κατευθυνόμενη-στοχευμένη βιοψία του προστάτη μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη σε ασθενείς με ύποπτη δακτυλική εξέταση του προστάτη ή σε αυξημένα επίπεδα PSA, επίσης για την αξιολόγηση του όγκου του προστάτη, για την ανίχνευση φλεγμονών(π.χ.προστατίτιδα), για αποστήματα, επασβεστώσεις, ενώ συμβάλλει στον προσδιορισμό των αιτίων της υπογονιμότητας.Επίσης, χρησιμοποιείται στην παρακολούθηση κι αντιμετώπιση των διαγνωσμένων καρκινωμάτων (βραχυθεραπεία και cryotherapy).

Η Διαδικασία

Ο ασθενής πρέπει να διακόψει την λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων (που αραιώνουν το αίμα όπως π.χ ασπιρίνη, ιβουπροφαίνη κ.α) για μία εβδομάδα έως 10 ημέρες πριν την εξέταση.

Λαμβάνεται από την προηγούμενη μέρα αντιβίωση (π.χ. κινολόνη).

Επίσης, μπορεί να γίνει χρήση κάποιου υπακτικού την προηγουμένη για τον καθαρισμό του εντέρου.

Ο ασθενής μπορεί να τοποθετηθεί σε πλάγια θέση ή αν θα γίνει και βιοψία μπορεί να τοποθετηθεί και σε γυναικολογική θέση ανάλογα τον ασθενή και την εμπειρία του θεράποντος ιατρού.Επιπλοκές

Η εξέταση δεν συνδέεται με παρενέργειες ή επιπλοκές.
Αν πραγματοποιηθεί βιοψία, τότε μπορεί να υπάρξει αιματουρία ή αιμορραγία από το ορθό και καμιά φορά πυρετός.