Στην ηλικία των 6 μηνών, το παιδί σας πρέπει να …

 • Λεει πολλούς διαφορετικούς ήχους
 • Γελάει, κάνει «γ-γ-γ», να μουρμουρίζει με οικεία πρόσωπα
 • Αντιδρά στις δυνατές, θυμωμένες και φιλικές φωνές
 • Γυρνάει και ψάχνει να βρει από πού προέρχονται καινούριοι θόρυβοι
 • Προσπαθεί με ήχους-φθόγγους να σας τραβήξει την προσοχή

Στην ηλικία των 8 μηνών, το παιδί σας πρέπει να …

 • Ανταποκρίνεται στο όνομά του και χαίρεται να βλέπει το πρόσωπό του στον καθρέφτη
 • Παράγει τέσσερις ή περισσότερους φθόγγους
 • Συχνά χρησιμοποιεί συχνά τις συλλαβές “μπα”, “ντα”, “κα”
 • Μεταφέρει αντικείμενα από το ένα χέρι στο άλλο
 • Του αρέσει να ακούει τη δική του φωνή και τους άλλους να μιλούν
 • Προσπαθεί να μιμηθεί νέους φθόγγους

Στην ηλικία των 10 μηνών, το παιδί σας πρέπει να …

 • Μπορεί να λεει “μαμά” και “μπαμπά”
 • Φωνάζει για να σας τραβήξει την προσοχή
 • Μπαμπαλίζει και να ακούγεται σαν να προσπαθεί να μιλήσει
 • Παίζει κρυφτό με τα χέρια του Ø Λεει μια συλλαβή ή να επαναλαμβάνει μια σειρά φθόγγων

Στην ηλικία των 12 μηνών, το παιδί σας πρέπει να …

 • Αναγνωρίζει το όνομά του
 • Λεει 2-3 λέξεις εκτός το “μαμά” και “μπαμπά”
 • Μιμείται γνωστές λέξεις
 • Καταλαβαίνει απλές εντολές
 • Καταλαβαίνει την σημασία των λέξεων που χρησιμοποιεί: π.χ. λεει αυτοκίνητο-δείχνει το αυτοκίνητο

Πηγές:
From: © 1987 Mary Brook & Deedra Engmann-Hartung