Στην ηλικία των 4 ετών, το παιδί σας πρέπει να …

 • αναγνωρίζει τουλάχιστον 4 χρώματα, κόκκινο, μπλε, κίτρινο και πράσινο.
 • ξεχωρίζει διαφορετικά σχήματα σταυρούς, τετράγωνα, τρίγωνα.
 • ακολουθεί σύνθετες εντολές οι οποίες δεν αναφέρονται σε αντικείμενα που βρίσκονται μπροστά του.
 • κατανοεί χρονικές έννοιες όπως 'νωρίς το πρωί, τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο, το μεσημέρι'.
 • μπορεί να μιλάει για υποθετικές καταστάσεις όπως 'ελπίζω', ή 'ίσως'.
 • κάνει συχνές ερωτήσεις ανεξάρτητα αν ενδιαφέρεται για την απάντηση αυτή κάθε αυτή, αλλά για να ερμηνεύσει τις δικές του σκέψεις.
 • σχηματίζει προτάσεις που αποτελούνται από τουλάχιστον 4-5 λέξεις.
 • χρησιμοποιεί ερωτηματικές αντωνυμίες ‘ποιος’ και ‘γιατί’.
 • αρχίζει να χρησιμοποιεί δευτερεύουσες προτάσεις.
 • χρησιμοποιεί συντμήσεις λέξεων όπως: παρόλο, θα ‘θελα κλπ.
 • χρησιμοποιεί σωστά τον αόριστο.
 • έχει ένα λεξιλόγιο τουλάχιστον 1.500 λέξεων.
 • διατηρεί την προσοχή του στην ίδια δραστηριότητα για 11-12 λεπτά.

 

® Απαγορεύεται η ολική ή η μερική αναπαραγωγή του κειμένου, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Συγγραφέα.

Πηγές:
© 1987 Mary Brook & Deedra Engmann-Hartung