Στην ηλικία των 2 ετών, το παιδί σας πρέπει να …

 • δείχνει μεγαλύτερη προσοχή στις λέξεις και όχι μόνο σε φθόγγους
 • καταλαβαίνει απλές ερωτήσεις και εντολές
 • αναγνωρίζει τα μέρη του σώματός του
 • χρησιμοποιεί λέξεις που περιγράφουν πράγματα, πρόσωπα και καταστάσεις με το δικό του τρόπο ομιλίας
 • κάνει ‘συζητήσεις’ με τον εαυτό του και τις κούκλες
 • ρωτάει ‘τι είναι αυτό’, ‘τι είναι εκείνο’ και ‘που είναι το … μου’
 • σχηματίζει προτάσεις 2-3 λέξεων
 • αναφέρετε στον εαυτό του με το όνομά του
 • ονομάζει εικόνες
 • χρησιμοποιεί αρνητικές φράσεις δυο λέξεων όπως π.χ. ‘δεν πάω’, ‘όχι σωστό’, ‘δεν θέλω’
 • χρησιμοποιεί λέξεις στον πληθυντικό αριθμό π.χ. παιδιά-βιβλία
 • έχει ένα λεξιλόγιο 150-200 περίπου λέξεις
 • χτίζει ένα πύργο με 8 κύβους
 • ζητάει φαγητό, νερό ή να πάει στην τουαλέτα
 • ακούει τις ιστορίες που έχουν εικόνες
 • διατηρεί την προσοχή του σε μια δραστηριότητα για 6-7 λεπτά

® Απαγορεύεται η ολική ή η μερική αναπαραγωγή του κειμένου, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Συγγραφέα.

Πηγές:
© 1987 Mary Brook & Deedra Engmann-Hartung