Στην ηλικία των 5 ετών το παιδί σας πρέπει να …

 • προσδιορίζει τα αντικείμενα σύμφωνα με την χρήση τους (τρως με ένα πιρούνι) και μπορεί να πει από τι είναι φτιαγμένα.
 • γνωρίζει τις σχέσεις του χώρου όπως ‘πάνω’, ‘πίσω’, ‘μακριά’ και ‘κοντά’.
 • γνωρίζει την διεύθυνσή του.
 • αναγνωρίζει τα κέρματα.
 • σχηματίζει προτάσεις 5-6 λέξεων.
 • έχει ένα λεξιλόγιο 2.000 περίπου λέξεων.
 • χρησιμοποιεί τα αντίθετα όπως, ‘μικρό-μεγάλο’ και ‘μαλακό-σκληρό’.
 • καταλαβαίνει το ‘ίδιο’ και ‘διαφορετικό’.
 • μετράει 10 αντικείμενα.
 • χρησιμοποιεί μέλλοντα, ενεστώτα και αόριστο χρόνο.
 • μπορεί να τελειώσει μια ιστορία που εσείς του έχετε αρχίσει.
 • παραμένει προσηλωμένο σε μια δραστηριότητα για 12-13 λεπτά.
 • ρωτάει για πληροφορίες.
 • ξεχωρίζει το αριστερό από το δεξί του χέρι αλλά όχι των άλλων.
 • χρησιμοποιεί πολύπλοκες προτάσεις, μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι επεξηγηματικές, π.χ. ‘εγώ μπορώ να μπω μέσα στο σπίτι, αφού πρώτα βγάλω τα λασπωμένα μου παπούτσια’.

® Απαγορεύεται η ολική ή η μερική αναπαραγωγή του κειμένου, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Συγγραφέα.

Πηγές:
© 1987 Mary Brook & Deedra Engmann-Hartung