Στην ηλικία των 6 ετών, το παιδί σας πρέπει να . . .

  • έχει σωστή άρθρωση των φθόγγων.
  • χρησιμοποιεί την ομιλία του χωρίς γραμματικά και συντακτικά λάθη.
  • καταλαβαίνει την σημασία των περισσότερων προτάσεων.
  • ονομάζει τις μέρες της εβδομάδας με την σειρά τους και να μετράει μέχρι το 30.
  • προβλέπει την διαδοχική σειρά των γεγονότων και λέει μία ιστορία που απαρτίζεται από 4 ή 5 μέρη.
  • λέει την ημερομηνία των γενεθλίων του, το όνομα και την διεύθυνσή του καθώς και το αριστερά – δεξιά.
  • γνωρίζει τα περισσότερα αντίθετα και έννοια των ‘διαμέσου, μακριά, προς και από’.
  • γνωρίζει την έννοια του σήμερα, χθες και αύριο.
  • κάνει πολλές ερωτήσεις με ‘γιατί, τι, και πώς’.