Στην ηλικία των 2 ½ ετών, το παιδί σας πρέπει να …

 • έχει ένα λεξιλόγιο 300 λέξεων
 • λέει το όνομά του όταν ερωτηθεί
 • χρησιμοποιεί τον αόριστο χρόνο, τον πληθυντικό και συνδυάζει ρήματα και ουσιαστικά
 • καταλαβαίνει απλές χρονικές έννοιες: ‘χθες το βράδυ’, ‘αύριο’
 • αναφέρεται στον εαυτό του σαν ‘εγώ’ παρά με το όνομά του
 • προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή των μεγάλων: ‘κοίτα με’
 • του αρέσει να του επαναλαμβάνουν το ίδιο παραμύθι
 • χρησιμοποιεί το ‘όχι’ ή το ‘δεν’ στην ομιλία του και καμιά φορά μπορεί να λεει ‘όχι’ όταν εννοεί ‘ναι’
 • χτίζει πύργο με οκτώ κύβους
 • μιλάει σε άλλα παιδιά και σε μεγάλους
 • επικοινωνεί περισσότερο με λέξεις παρά μα χειρονομίες
 • κάνει ερωτήσεις χρησιμοποιώντας το ‘που’
 • μπορεί να ονομάσει απλές εικόνες και αντικείμενα που έρχεται συχνά σε επαφή μαζί τους
 • χρησιμοποιεί μικρές προτάσεις για ν΄ ανακοινώσει κάτι που έκανε ή που θα ήθελε να κάνει, ‘εγώ κάνω’, ‘εγώ θέλω φύγω’
 • ταιριάζει 3-4 χρώματα
 • ξέρει το μεγάλο και το μικρό
 • δείχνει την ηλικία του με τα δάχτυλά του

® Απαγορεύεται η ολική ή η μερική αναπαραγωγή του κειμένου, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Συγγραφέα.

Πηγές:
© 1987 Mary Brook & Deedra Engmann-Hartung