Στις περιπτώσεις με λυκόστομα διαφέρει η ποσότητα και η ποιότητα της ρινολαλίας καθώς και οι λανθασμένα εκφερόμενοι φθόγγοι ανάλογα με: το είδος, το μέγεθος του λυκοστόματος, τη χειρουργική του αποκατάσταση, το ίδιο το παιδί και τις ικανότητες του, το περιβάλλον που μεγαλώνει, το πόσο έγκαιρα λαμβάνει κατάλληλη βοήθεια σε όλα τα στάδια απαιτούμενης παρέμβασης.

Ένα παιδί με λυκόστομα έχει ιδιαίτερη ανάγκη να επικοινωνήσει, καθώς συχνά είναι ένα ταλαιπωρημένο παιδί που έχει δυσκολία να αποδεχτεί τα σημαδάκια του, τις εγχειρήσεις του, τα προβλήματα της εμφάνισης του και της προσαρμογής του κυρίως σε νέους χώρους και περιβάλλοντα.

Σαφώς, οι κακώς εκφερόμενοι φθόγγοι στις περιπτώσεις ρινολαλίας χαρακτηρίζονται από: μικρή στοματική πίεση, κακή σύγκλιση της οδοντοστοιχίας, κακή τη προς τα άνω κίνηση της γλώσσας, υπερλειτουργία της βάσης της γλώσσας.

Αυτά σημαίνουν ότι οι φθόγγοι [σ,ζ,ψ,ξ, τς, τζ], [π,τ,κ], [ρ] σίγουρα εκφέρονται λάθος. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και σε πολλούς άλλους φθόγγους βέβαια, αλλά αυτοί είναι οι συνηθέστεροι. Επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας βγαίνει αέρας από τη μύτη κι όλα τα φωνήεντα έχουν έρρινη χροιά.

Το λεξιλόγιο σε μια τέτοια περίπτωση είναι περιορισμένο και η δομή της πρότασης είναι μικρή και ελλιπής. Είναι επόμενο λοιπόν ότι η προετοιμασία του λόγου σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να είναι καθολική σε όλα τα επίπεδα (φθογγολογία, λεξιλόγιο, σύνταξη, γραμματική, πραγματολογία) και βέβαια, έγκαιρα, πριν την ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον.

Το παιδί πρέπει να μάθει κι έγκαιρα να συνηθίσει να αναπνέει σωστά, να χρησιμοποιεί τα αρθρωτικά του όργανα κατάλληλα ώστε να εκφέρει τους φθόγγους όπως πρέπει και να χρησιμοποιεί φωνή με κατάλληλη χρήση συχνότητας κι έντασης.

Επίσης, η ακουστική διάκριση της σωστής ή μη σωστής εκφοράς από το παιδί είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά εφόσον τα επεισόδια ωτίτιδας από τα οποία υποφέρει μπορεί να είναι συνήθη.