Γυναίκες που πάσχουν από απώλεια ακοής, όρασης ή και των δυο αυτών αισθήσεων, έχουν υπερδιπλάσιες πιθανότητες να αναφέρουν κατάθλιψη και άγχος σε σχέση με άντρες που έχουν τα ίδια προβλήματα, αναφέρει έρευνα του Anglia Ruskin University (ARU).

Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Geriatric Psychiatry, εξέτασε στοιχεία 23.000 ενηλίκων στα οποία οι συμμετέχοντες είχαν αναφέρει αν παρουσίαζαν κατάθλιψη ή άγχος και αν εμφάνιζαν βλάβη στην όραση, την ακοή ή και στα δυο.

Σε όλο το δείγμα, η εμφάνιση κατάθλιψης και άγχους ήταν μεταξύ 2 και 2,5 φορές υψηλότερη στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες.

Γυναίκες με βλάβη και στις δυο παραπάνω αισθήσεις είχαν σχεδόν 3,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν κατάθλιψη ή άγχος σε σχέση με όσες δεν είχαν βλάβη, ενώ οι άντρες με διπλή βλάβη είχαν περισσότερες από 2,5 φορές πιθανότητες για κατάθλιψη και σχεδόν διπλάσιες για άγχος σε σχέση με όσους δεν είχαν βλάβη.

Η Shahina Pardhan, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν τη σημασία των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση απώλειας όρασης και ακοής, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Σε ένα βαθμό,  αισθητηριακή απώλεια μπορεί να προληφθεί ή να αντιμετωπιστεί και αυτά τα θέματα επηρεάζουν όχι μόνο τη σωματική αλλά και την ψυχική υγεία.

 

Πηγές: International Journal of Geriatric Psychiatry,