Στο πλαίσιο ενθάρρυνσης των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας να υιοθετήσουν τις αρχές που διέπουν τη συνταγογράφηση της άσκησης,  το Εθνικό Κέντρο «Exercise is Medicine – Greece» διοργάνωσε κύκλο μαθημάτων επιμορφωτικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης. Το βασικό πλαίσιο για τη συνταγογράφηση της άσκησης έχει καθοριστεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της χώρας, ενώ ήδη εφαρμόζεται σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ανάδειξη του ρόλου που έχει η συνταγογραφούμενη εξατομικευμένη σωματική άσκηση στην πρόληψη πολλών ασθενειών ή παθήσεωναλλά και ως συμπληρωματική θεραπεία χρόνιων νόσων.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι: “ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ –EXERCISE IS MEDICINE-GREECE” και απευθύνεται σε ειδικευμένους ή ειδικευόμενους ιατρούς Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, απόφοιτους Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 24/04/21 και πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 05/09/2021 με τη διενέργεια γραπτών και πρακτικών εξετάσεων. Περιλαμβάνει 60 ώρες δια ζώσης ή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και απαιτεί περίπου 600 ώρες συνολικής ενασχόλησης. Οι βασικές ενότητες του προγράμματος είναι:

Εισαγωγή στις Αρχές Συνταγογράφησης της Άσκησης                                
Βασικές Αρχές Φυσιολογίας της Άσκησης                                                   
Ασκησιογενείς Αποκρίσεις & Προσαρμογές                                     
Κλινικά Παραδείγματα και εφαρμογές                                                          
Εξετάσεις (Θεωρητικό &Πρακτικό Μέρος)                                                                     
 

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

Νίκος Γελαδάς, Καθηγητής Εργοφυσιολογίας, ΕΚΠΑ, Επίτιμο μέλος του Εθνικού Κέντρου «ExerciseisMedicine- Greece»

Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, Καθηγητής Πνευμονολογίας, π. Πρύτανης ΠΘ

Κωνσταντίνα Δίπλα, Αν Καθηγήτρια, Κυτταρικές Λειτουργίες & Άσκηση, ΑΠΘ

Χριστίνα Ευαγγελινού,  Καθηγήτρια στην Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή, ΑΠΘ, ΔΣ του Εθνικού Κέντρου «ExerciseisMedicine- Greece»

Αντρέας Ζαφειρίδης, Καθηγητής Εργομετρίας, ΑΠΘ

Χριστίνα Καρατζαφέρη, Αν. Καθηγήτρια, Φυσιολογία της Άσκησης, ΠΘ

Μαρία Κοσκολού, Αν. Καθηγήτρια Εργοφυσιολογίας, ΕΚΠΑ

Ευαγγελία Κουϊδή, Καθηγήτρια Αθλητιατρικής, ΑΠΘ

Γιάννης Κουτεντάκης, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου «ExerciseisMedicine- Greece»,

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης,  Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επίτιμος Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου «ExerciseisMedicine- Greece»

Μαρία Μαριδάκη, Αν. Καθηγήτρια Εργοφυσιολογίας, ΕΚΠΑ,   ΔΣ του Εθνικού Κέντρου «ExerciseisMedicine- Greece»

Σωκράτης Παπαγεωργίου,  Αν. Καθηγητής Νευρολογίας-Νευροψυχολογίας, ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος Εθνικού Κέντρου «ExerciseisMedicine- Greece»

Γιώργος Σακκάς,  Αν. Καθηγητής στην Άσκηση σε Κλινικούς Πληθυσμούς, ΠΘ, ΓΓ του Εθνικού Κέντρου «ExerciseisMedicine- Greece»

Αναστάσιος Φιλίππου,  Αν. Καθηγητής Φυσιολογίας-Φυσιολογίας της

Άσκησης, ΕΚΠΑ, ΔΣ του Εθνικού Κέντρου «ExerciseisMedicine- Greece»

Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο σύστημα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) στις ιατρικές ειδικότητες.