Η διάγνωση της μετωποκροταφικής άνοιας είναι πολύπλοκη γιατί παρόμοια συμπτώματα εμφανίζονται σε ασθενείς με ψυχικές διαταραχές ή άλλες νευροεκφυλιστικές νόσους καθώς και λόγω έλλειψης αξιόπιστων διαγνωστικών εργαλείων για να διαχωριστούν οι ασθενείς.

Νέα έρευνα του University of Eastern Finland δείχνει για πρώτη φορά ότι μετρήσεις στο αίμα της πρωτεΐνης GFAP επιτρέπει το διαχωρισμό ασθενών  με μετωποκροταφική άνοια από όσους έχουν ψυχιατρικές παθήσεις ή είναι υγιείς.

Τα επίπεδα της GFAP ήταν σημαντικά υψηλότερα στο αίμα ασθενών με μετωποκροταφική άνοια σε σύγκριση με ασθενείς που είχαν ψυχικές νόσους ή ήταν υγιείς. Επίσης αυξημένα επίπεδα της GFAP στο αίμα προέβλεπαν ενισχυμένη ατροφία εγκεφάλου και ταχύτερη εξέλιξη της νόσου των ασθενών με μετωποκροταφική άνοια,

Η GFAP προέρχεται από τα γλοιακά κύτταρα στο ΚΝΣ και τα αυξημένα της επίπεδα δείχνουν εγκεφαλική ατροφία και νευροφλεγμονή.

Η νέα έρευνα δείχνει ότι η μέθοδος SIMOA επιτρέπει αξιόπιστο εντοπισμό της GFAP από δείγματα αίματος, κάτι που είναι πιο πρακτικό και βολικό για τους ασθενείς.

Η νέα έρευνα έδειξε επίσης ότι αν και η GFAP καθαυτή δείχνει καλή διαγνωστική επίδοση, η διαγνωστική της ακρίβεια αυξήθηκε περαιτέρω σε σύγκριση με μετρήσεις εξετάσεων αίματος της πρωτεΐνης NfL των ίδιων ασθενών.

Tα αποτελέσματα αναμένεται να παρέχουν νέα όπλα για βελτίωση στη διάγνωση της  μετωποκροταφικής άνοιας.