Το άγχος και η κατάθλιψη εκτιμάται ότι κοστίζουν στην παγκόσμια οικονομία πάνω από 1 τρισ. δολ. ετησίως, λόγω της χαμένης παραγωγικότητας.
Μολονότι οι επιχειρήσεις αναζητούν ολοένα και περισσότερο τρόπους για να υποστηρίξουν την ψυχική υγεία του προσωπικού τους, το γεγονός ότι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία δεν τους διευκολύνει για να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα.

Νέα έρευνα από το Wellcome, με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, αποκαλύπτει τον κρίσιμο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας.

Οπως φαίνεται για πρώτη φορά, η ψυχική υγεία είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των επιχειρήσεων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων προσφέρουν πλέον από γιόγκα μέχρι και ευέλικτη εργασία. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η παγκόσμια πρόβλεψη για την αγοράς της ευεξίας στους χώρους εργασίας θα φτάσει τα 66 δισ. δολ. έως το 2022, ενώ πολλοί υπάλληλοι σταδιακά εξοικειώνονται και με το φάσμα των πρωτοβουλιών για μια καλύτερη ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας.

Ωστόσο, η απουσία μιας βαθιάς και ισχυρής βάσης στοιχείων είναι ένα πρόβλημα και μπορεί να οδηγήσει καλοπροαίρετες επιχειρήσεις να λάβουν κρίσιμες και ευαίσθητες αποφάσεις "μέσα στο σκοτάδι". Στην καλύτερη περίπτωση, τέτοιες παρεμβάσεις λειτουργούν και απλά δεν ξέρουμε γιατί ή, στη χειρότερη περίπτωση, αν θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο εργατικό δυναμικό.

Ως εκ τούτου, τα δεδομένα και τα αποδεικτικά στοιχεία είναι σημαντικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, καθώς και για τη βελτίωση της απόδοσης - από τον εντοπισμό νέων ευκαιριών έως τη μέτρηση του αντικτύπου και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων στο ανθρώπινο δυναμικό. 

Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να υποστηρίξουν την ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας;

Υπάρχουν παρεμβάσεις, που οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας όπως έδειξε και η έρευνα της Wellcome.  Τέτοιες παρεμβάσεις είναι για παράδειγμα η Διάσπαση του σφικτού ωραρίου: η ελαφριά δραστηριότητα μόνο μία ώρα ανά οκτώ ώρες την ημέρα μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα κατάθλιψης κατά περίπου 10% και το άγχος κατά 15%. Επίσης, η Ευέλικτη εργασία: μπορεί να ωφελήσει την ψυχική υγεία μειώνοντας τον αριθμό των συγκρούσεων που βιώνουν οι άνθρωποι μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής. Είναι σημαντικό, ότι η πρόσληψη ευέλικτης εργασίας εξαρτάται συχνά από τον βαθμό υποστήριξης που έχει αυτή τόσο από τους διευθυντές όσο και από τη γενικότερη οργανωτική κουλτούρα της εταιρείας.  

Πηγές:
weforum.org