Μοιραία καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο συχνά είναι η πρώτη ένδειξη καρδιοπάθειας σε μεσήλικες καπνιστές, αναφέρει νέα έρευνα

Η έρευνα ανακάλυψε επίσης ότι η καρδιοπάθεια είναι κύρια επιπλοκή στους καπνιστές σε σύγκριση με θανάτους από άλλα αίτια.

Επιπλέον, το κάπνισμα συνδέεται με εμφάνιση καρδιοπάθειας σε νεαρότερη ηλικία και μειώνει τη ζωή έως 4-5 χρόνια.

Οι ερευνητές εξέτασαν στοιχεία  9 ερευνών σε περισσότερους από 106.000 ενηλίκους ηλικίας 20 έως 79 ετών. Δεν είχαν καρδιακή νόσο στην έναρξη των ερευνών, που διήρκεσαν 10 έως 25 χρόνια.

Η ανάλυση έδειξε ότι γυναίκες μέσης ηλικίας που κάπνιζαν είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να υποστούν μοιραίο γεγονός ως πρώτο σημάδι καρδιοπάθειας σε σχέση με γυναίκες που δεν κάπνιζαν.

‘Αντρες μέσης ηλικίας που κάπνιζαν είχαν 79% πιθανότητες μοιραίου συμβάντος ως πρώτο σημάδι καρδιοπάθειας.

Ο κίνδυνος ήταν 1,5 φορά πιο πιθανός από αυτόν στους καπνιστές.

Σε γυναίκες μέσης ηλικίας που κάπνιζαν, ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος καρδιακής νόσου ήταν σχεδόν 35%, σε σύγκριση με περίπου 25% για μη καπνιστές. Σε άντρες μέσης ηλικίας, τα ποσοστά ήταν 46% για τους καπνιστές και 36% για τους μη καπνιστές.

Το κάπνισμα συνδεόταν με την εμφάνιση καρδιοπάθειας 5 χρόνια νωρίτερα σε άντρες μέσης ηλικίας και 4 νωρίτερα σε γυναίκες μέσης ηλικίας. Παρόμοια αποτελέσματα φάνηκαν σε νεότερους και ηλικιωμένους.

Στις ηλικίες 20 έως 39, ετών ο κίνδυνος καρδιοπάθειας άρχισε να αυξάνεται σημαντικά μετά από περίπου 10 χρόνια παρακολούθησης στους άντρες και 20 χρόνια στις γυναίκες. Νέοι άντρες που κάπνιζαν είχαν το μεγαλύτερο μακροπρόθεσμο κίνδυνο για καρδιακή προσβολή (24%), ενώ νέες γυναίκες είχαν το μεγαλύτερο (11.3%) για άλλα αίτια θανάτου  σχετικά με την καρδιά όπως καρδιακή ανεπάρκεια ή εγκεφαλικό.

Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, η πλειοψηφία των πρώτων συμβάντων καρδιαγγειακής νόσου ήταν μοιραία ή όχι καρδιακή προσβολή.

Τα εγκεφαλικά επεισόδια ήταν η νούμερο δυο αιτία πρώτου καρδιαγγειακού  συμβάντος σε νεότερους ενήλικες ενώ καρδιακή ανεπάρκεια ήταν το νούμερο δυο σε μεσήλικες και ηλικιωμένους.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Heart Association.

Πηγές:
Journal of the American Heart Association.