Τα αποτελέσματα των τεστ γα καρκίνο προστάτη διαφέρουν στους άντρες που λαμβάνουν στατίνες σε σύγκριση με όσους δεν λαμβάνουν, αναφέρει έρευνα του Tampere University στη Φινλανδία. Σε χρήστες στατινών, οι εξετάσεις δεν αυξάνουν την εμφάνιση καρκίνου προστάτη, όπως έκαναν σε άλλους άντρες.

Στην έρευνα περιλήφθηκαν 80.000 άντρες από τους οποίους 32.000 εξετάστηκαν με τεστ PSA κάθε 4 χρόνια.

Η έρευνα ανακάλυψε την πιο σαφή διαφορά στον καρκίνο χαμηλού κινδύνου, που συχνά υπερδιαγιγνώσκεται λόγω εξέτασης. Ο αριθμός των όγκων χαμηλού κινδύνου που εντοπίστηκε στην εξέταση ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε χρήστες στατινών. Ωστόσο η χρήση στατινών δεν προκάλεσε διαφορά στον εντοπισμό καρκίνων υψηλού κινδύνου. Στην ομάδα εξέτασης, η θνησιμότητα από καρκίνο προστάτη ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από την ομάδα που δεν εξετάστηκε, σε άντρες που λάμβαναν στατίνες αλλά και στους άλλους

Ο καθηγητής Teemu Murtola, δήλωσε ότι η έρευνα δίνει σημαντικές νέες πληροφορίες, επειδή η χρήση στατινών είναι πολύ συχνή και η επίδραση στην εξέταση για καρκίνο προστάτη δεν έχει προηγουμένως αξιολογηθεί σε σχέση με τη χρήση στατινών.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο JAMA Oncology.

Πηγές:
JAMA Oncology.