Τουλάχιστον 1 στις 10 ασθενείς με καρκίνο μαστού χρειάζεται αγωγή για κατάθλιψη, αλλά δεν λαμβάνει την αναγκαία περίθαλψη αν δεν την εξετάσει ο ογκολόγος για τη διαταραχή ψυχικής υγείας, αναφέρει νέα έρευνα στο JAMA.

Περίπου  το 1% ασθενών με καρκίνο μαστού στην έρευνα που δεν εξετάστηκαν για κατάθλιψη, διαγνώστηκε με επιτυχία με τη διαταραχή.

Tα ευρήματα βασίστηκαν σε ανάλυση προγράμματος για τον εντοπισμό ασθενών με καρκίνο που χρειάζονταν συμπεριφορική περίθαλψη, το ποιο έλαβε χώρα το 2017 από το Kaiser Permanente health system.

Tο πρόγραμμα οδήγησε με επιτυχία το 75% ασθενών με καρκίνο και κατάθλιψη στην αναγκαία αγωγή.

Η Erin E. Hahn, δήλωσε ότι ο έγκαιρος εντοπισμός και αγωγή για θέματα ψυχικής υγείας είναι ζωτικής σημασίας όμως η κατάθλιψη συχνά δεν εντοπίζεται επαρκώς ούτε αντιμετωπίζεται  όσο πρέπει σε ασθενείς με καρκίνο μαστού.

Η ερευνήτρια δήλωσε ότι η νέα έρευνα έδειξε ότι η χρήση στρατηγικών εκτέλεσης για τη διευκόλυνση της εξέτασης για κατάθλιψη είναι πολύ αποτελεσματική στο να βοηθά ασθενείς με καρκίνο να πετυχαίνουν την καλύτερη δυνατή υγεία.

Έρευνες δείχνουν ότι η διαταραχή εμφανίζεται σε περίπου 25% των γυναικών με καρκίνο μαστού. Ορισμένες μορφές αγωγής για καρκίνο μαστού αυξάνουν τον κίνδυνο κατάθλιψης.

Η Hahn περιέλαβε στην έρευνα 1.436 ασθενείς με καρκίνο μαστού που αντιμετωπίστηκαν από ογκολόγους στο Kaiser Permanente μεταξύ Οκτωβρίου 2017 και Οκτωβρίου 2018.

Από αυτές, 692 εγγράφηκαν στο πρόγραμμα αξιολόγησης για να αντιμετωπιστούν αυτές με κατάθλιψη και να παραπεμφθούν στην αναγκαία φροντίδα.

Γυναίκες στην ομάδα εξέτασης αντιμετωπίστηκαν από γιατρούς και νοσηλευτές που εκπαιδεύτηκαν στην εξέταση για κατάθλιψη και διαχειρίστηκαν ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε να τις αξιολογήσει για συμπτώματα της ψυχικής διαταραχής.

Συμμετέχουσες στην άλλη ομάδα αντιμετωπίστηκαν από γιατρούς και νοσηλευτές που εκπαιδεύτηκαν στη σημασία της εξέτασης γα κατάθλιψη, αλλά δεν τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν ασθενείς επίσημα.

Από τις συμμετέχουσες στην ομάδα αξιολόγησης το 80% ολοκλήρωσε αξιολόγηση για κατάθλιψη σε σύγκριση με λιγότερο από 1% στην ομάδα που δεν αξιολογήθηκε.

Στην ομάδα εξέτασης, μεταξύ όσων ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση για κατάθλιψη, το 10% είχε σκορ που έδειχνε ανάγκη για υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Από αυτές το 94% έλαβε παραπεμπτικό  για ογκολόγους και το 75% ολοκλήρωσε επίσκεψη με πάροχο ψυχικής υγείας.

Επιπλέον, ασθενείς στην ομάδα αξιολόγησης χρειάστηκαν λιγότερες επισκέψεις σε ογκολογικές κλινικές.

Πηγές:
JAMA.