Νέα έρευνα δείχνει ότι η καρδιακή προσβολή μπορεί να οδηγήσει αργότερα σε πιο γρήγορη νοητική εξασθένηση.

Η Dr. Michelle Johansen, του Johns Hopkins University School of Medicine, δήλωσε ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που συμβαίνει στην καρδιά και αυτό που συμβαίνει στον εγκέφαλο σχετίζονται.

Εξήγησε, ότι ο έλεγχος των παραγόντων κινδύνου για την πρόληψη καρδιακής προσβολής είναι καλός και για τον εγκέφαλο.

Η καρδιακή προσβολή μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην υγεία του εγκεφάλου με τον καιρό, πρόσθεσε.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 31.000 Aμερικανών που έλαβαν μέρος σε 6 μακροχρόνιες έρευνες μεταξύ 1971 και 2017.

Όταν οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση για τις νοητικές τους ικανότητες, η μέση ηλικία τους ήταν τα 60  έτη και δεν είχαν ιστορικό καρδιακής προσβολής ή άνοιας.

Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια παρακολουθήθηκαν 5-20 χρόνια και περισσότεροι από 1.000 υπέστησαν καρδιακή προσβολή το συγκεκριμένο διάστημα.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ασθενείς με καρδιακή προσβολή  είχαν σημαντικά πιο γρήγορη εξασθένηση μνήμης, ικανοτήτων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την οργάνωση, συγκέντρωση και λήψη πολύπλοκων αποφάσεων, καθώς και της γενικής ικανότητας εκτέλεσης καθημερινών καθηκόντων.

Ωστόσο, η νοητική εξασθένηση δεν εμφανίζεται αμέσως, αναφέρει η έρευνα που θα παρουσιαστεί στο συνέδριο του American Stroke Association.

Η άνοια είναι αργή διαδικασία, δήλωσε η ερευνήτρια.