Η πρόληψη ψυχικών διαταραχών στους νέους θα μπορούσε να μειώνει ή να καθυστερεί την επίπτωση της άνοιας σε μεγάλη ηλικία, αναφέρει νέα έρευνα.

Ερευνητές των University of Michigan, Duke University και University of Auckland, δήλωσαν ότι η επένδυση σε καλή περίθαλψη όσον αφορά την ψυχική υγεία νέων ανθρώπων θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της επίπτωσης των νευροεκφυλιστικών νόσων.

Η έρευνα σε 1,7 εκατομμύρια Νεοζηλανδούς, 21 έως 60 ετών στην έναρξή της, που διήρκεσε 30 χρόνια, εξέτασε αν άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν μελλοντικά άνοια.

Η μακροχρόνια χρήση ιατρικών φακέλων από νοσοκομεία και η ικανότητα να διαπιστωθεί ότι οι ψυχικές διαταραχές προϋπήρχαν της άνοιας ξεχωρίζει την παρούσα έρευνα από άλλες.

Μεταξύ των ευρημάτων είναι τα ακόλουθα:

  • Οι ψυχικές διαταραχές συνδέονταν πιο πολύ με την άνοια από άλλες χρόνιες σωματικές νόσους.
  • Η σχέση μεταξύ των παραπάνω δεν εξηγείται μόνο από προυπάρχουσα χρόνια σωματική νόσο ή οικονομικο-κοινωνικές ελλείψεις
  • Η σχέση των δυο φάνηκε σε άντρες και γυναίκες , σε πρώιμη και καθυστερημένη έναρξη άνοιας, σε διάφορα είδη προβλημάτων ψυχικής υγείας και στοAlzheimer και άλλα είδη άνοιας.

O Leah Richmond-Rakerd, δήλωσε ότι ψυχικές διαταραχές είναι σαφή πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια για μελλοντική άνοια.

Ο μηχανισμός της σχέσης δεν είναι σαφής, αλλά θα μπορούσε να εμπλέκει αρκετούς παράγοντες.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας δεν θα εμφανίσουν άνοια.

Ο Richmond-Rakerd, δήλωσε ότι προβλήματα ψυχικής υγείας δεν είναι καταδίκη που οδηγεί πάντα σε άνοια.

H έρευνα δημοσιεύτηκε στο JAMA Psychiatry.