Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι φάρμακα για την υπέρταση μπορεί ενδεχομένως να αυξάνουν την επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος.

Οσοι έλαβαν αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης και αποκλειστές του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης ΙΙ είχαν ελαφρά παράταση στην επιβίωση.

Ασθενείς που έλαβαν  αποκλειστές του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης ΙΙ είχαν 20% χαμηλότερο κίνδυνο  θανάτου κατά τη διάρκεια της έρευνας και όσοι λάμβαναν αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης 13% μειωμένο κίνδυνο σε σύγκριση με ανθρώπους με καρκίνο που δεν τα λάμβαναν.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι είναι πολύ νωρίς να συσταθεί σε ασθενείς με καρκίνο στο πάγκρεας να αρχίσουν να λαμβάνουν τα φάρμακα κατά της υπέρτασης για να αυξήσουν το χρόνο επιβίωσης.

In vitro και in vivo έρευνες υπέδειξαν ότι αυτά τα φάρμακα ενδεχομένως βελτιώνουν τον τρόπο που δρα η χημειοθεραπεία ή αλλάζουν τον τρόπο που είναι κατασκευασμένοι οι όγκοι για να επιβραδύνουν την ανάπτυξή τους.

Επιστήμονες του Thomas Jefferson University ερεύνησαν βάση δεδομένων 3.7 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ιταλία που περιλάμβαναν 8.150 ανθρώπους με καρκίνο στο πάγκρεας. Σχεδόν μισοί λάμβαναν και τα παραπάνω αντιυπερτασικά.

Περίπου το 86% των ασθενών πέθαναν εντός  6.4 μηνών από τη διάγνωση.

Όσοι λάμβαναν αντιυπερτασικά έζησαν περισσότερο.

Ο χαμηλότερος κίνδυνος σε σχέση με τους αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης.

 μειώθηκε μετά από 3 χρόνια ενώ με  αποκλειστές του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης ΙΙ ο χαμηλότερος κίνδυνος παρέμεινε.

Η μείωση του κινδύνου που φάνηκε σε ανθρώπους με  αποκλειστές του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης ΙΙ ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν επίσης είχαν υποβληθεί σε εγχείρηση για καρκίνο.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο BMC Cancer.