Ο αθλητισμός είναι θεσμός με κοινωνικό χαρακτήρα  που στοχεύει στη σωματική καλλιέργεια, τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος. Η ενασχόληση με τον υγιή αθλητισμό, μακριά από ουσίες, καλλιεργεί  τη χαρά της συμμετοχής  χωρίς τη σκοπιμότητα της νίκης.

Ο Κάσιος Δίας είναι μια ερασιτεχνική αθλητική ομάδα με αγάπη για τον αθλητισμό που σκοπός της είναι να ευαισθητοποιήσει τους νέους, να προωθήσει τον αθλητισμό και τον εθελοντισμό, να αναδείξει και να προστατέψει τον φυσικό, παρθένο πλούτο της περιοχής συνδυάζοντας ταυτόχρονα και την προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

''Η συμμετοχή των μελών του ΚΕΘΕΑ στη διοργάνωση του ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΑ που εδραιώθηκε μετά από χρόνια εθελοντικής δουλειάς έρχεται και ενισχύει την κοινή μας φιλοσοφία που εμπεριέχειτον ''αγώνα,'' τη συνεργασία, τον εθελοντισμό,την αλληλεγγύη, την προσφορά και τη βοήθεια.

’Παράλληλα με τον αγώνα, στήθηκε στο σημείο εκκίνησης ενημερωτικό περίπτερο με έντυπο υλικό  και προσωπικό του  Κέντρου μας με στόχοτ ην ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Κέρκυρας,ώστε να  δούμε τους ανθρώπους πίσω από το πρόβλημα και να αντιληφθούμε τη σημασία των υπηρεσιών και των προγραμμάτων που κρατούν ανοικτή την προοπτική της θεραπείας και της επανένταξης.’’