Τα ποσοστά καπνίσματος μειώθηκαν παγκοσμίως για πρώτη φορά, σύμφωνα με νέα έκθεση Αμερικανών ερευνητών.

Ωστόσο, υπάρχουν αυξημένοι αριθμοί καπνιστών σε περιοχές του κόσμου και αύξηση της χρήσης καπνού σε νέους, σχεδόν στις μισές χώρες της έκθεσης.

Παγκοσμίως υπάρχουν 1.1 δισ. καπνιστές και  200 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι που χρησιμοποιούν προιόντα καπνού, αναφέρει η έκθεση του University of Illinois. Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση των ποσοστών καπνίσματος από 22.6% το 2007 σε  19.6 % το 2019.

Ωστόσο, η αύξηση του πληθυσμού στην Αφρική, την ανατολική Μεσόγειο και περιοχές του δυτικού Ειρηνικού σημαίνει ότι υπήρχαν ακόμα αυξημένοι αριθμοί καπνιστών σε περιορισμένες περιοχές.

Επιπλέον, η εμφάνιση αυξάνεται σε ενήλικες σε τουλάχιστον 10 χώρες της Αφρικής και μεταξύ νέων ανθρώπων.

Παρατηρείται αύξηση του καπνίσματος στους εφήβους σε 63 από τις 135 χώρες της έρευνας. Περίπου 50 εκατομμύρια αυτών χρησιμοποιούν προιόντα  καπνού.

Η μειωμένη εμφάνιση ήταν σημάδι της αποτελεσματικότητας ισχυρών μέτρων ελέγχου του καπνίσματος, όπως αύξηση των φόρων αλλά πολλές χώρες χαμηλού εισοδήματος δεν είχαν αρκετά σκληρούς περιορισμούς.

Τα στοιχεία επίσης δείχνουν ότι η χρήση καπνού προκάλεσε σχεδόν 8.7 εκαττομύρια θανάτους παγκοσμίως το 2019 και περίπου 2 τρισ. σε ζημίες. Ενώ περισσότεροι από τους μισούς θανάτους σημειώνονται σε χώρες υψηλού εισοδήματος, αναμένεται αυτό να αλλάξει αν η χρήση τσιγάρων συνεχίσει να αυξάνεται σε χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Πηγές:
Reuters