Ο κίνδυνος καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου προσωρινά αυξάνει τους 4 μήνες μετά από έξαρση ουρικής αρθρίτιδας, υποδεικνύει βρετανική έρευνα.

Σύμφωνα με την έρευνα, ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα που είχαν υποστεί καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό είχαν διπλάσιες πιθανότητες να έχουν εμφανίσει έξαρση 60 ημέρες πριν το συμβάν και 1,5 φορά περισσότερες να εμφάνισαν έξαρση τις προηγούμενες 61 έως 120 μέρες.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η φλεγμονή επίσης είναι παράγοντας κινδύνου για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο και ότι άνθρωποι με ουρική αρθρίτιδα τείνουν να έχουν περισσότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν στοιχεία 62.574 ασθενών με ουρική αρθρίτιδα. Από αυτούς 10.475 υπέστησαν καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό μετά τη διάγνωση ουρικής αρθρίτιδας ενώ άλλοι παρόμοιας ηλικίας, φύλου και διάρκειας της ουρικής αρθρίτιδας δεν εμφάνισαν.

Αξιολόγησαν τη σχέση μεταξύ καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού και πρόσφατης έξαρσης ουρικής αρθρίτιδας και διαπίστωσαν ότι οι αυξημένες πιθανότητες και τα ποσοστά επέμεναν όταν άνθρωποι με προυπάρχουσα καρδιοπάθεια ή εγκεφαλικό πριν τη διάγνωση ουρικής αρθρίτιδας αποκλείστηκαν καθώς και όταν ελήφθη υπόψη βραχύτερη περίοδος έκθεσης πριν την καρδιακή προσβολή ή το εγκεφαλικό.

Ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα που πέθαναν από καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο είχαν περισσότερες από τετραπλάσιες πιθανότητες εμφάνισης έξαρσης ουρικής αρθρίτιδας τις προηγούμενες 0-60 ημέρες και πάνω από διπλάσιες, τις προηγούμενες 61 έως 120 ημέρες.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο JAMA.