Γυναίκες που τηρούσαν τις πιο πολλές πτυχές του υγιεινού τρόπου ζωής -όπως σωστό σωματικό βάρος, αποχή από το κάπνισμα, τακτική άσκηση, επαρκή ύπνο, καλής ποιότητας διατροφή και μέτρια κατανάλωση αλκοόλ -είχαν περίπου χαμηλότερο κατά το ήμισυ κίνδυνο για long COVID σε σύγκριση με γυναίκες που δεν είχαν υιοθετήσει κανένα τέτοιο παράγοντα, αναφέρει έρευνα του Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Η Andrea Roberts, δήλωσε ότι τα ευρήματα αυξάνουν την πιθανότητα η υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών να μειώνει ενδεχομένως την εμφάνιση long COVID.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 32.000 νοσηλευτριών που ανέφεραν στοιχεία για τον τρόπο ζωής τους το 2015 και το 2017 καθώς και το ιστορικό λοίμωξης από SARS-CoV-2 από τον Απρίλιο 2020 έως τον Νοέμβριο 2021.

Σε αυτό το διάστημα, περισσότεροι από 1.900 συμμετέχοντες εμφάνισαν λοίμωξη COVID-19. Μεταξύ αυτών, το 44% εμφάνισε long COVID.

Σε σύγκριση με γυναίκες χωρίς κάποιον παράγοντα υγιεινού τρόπου ζωής, όσες είχαν 5-6 τέτοιους εμφάνισαν χαμηλότερο κατά 49% κίνδυνο long COVID.

Μεταξύ των 6 παραγόντων, το υγιές σωματικό βάρος και ο επαρκής ύπνος συνδέονταν πιο στενά με τον χαμηλότερο κίνδυνο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης ότι ακόμα και σε γυναίκες που εμφάνισαν long COVID, όσες ακολουθούσαν υγιεινό τρόπο ζωής πριν την λοίμωξη εμφάνισαν 30% χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν συμπτώματα που παρεμβάλλονταν με την καθημερινότητά τους.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι απλές αλλαγές του τρόπου ζωής, όπως ο επαρκής ύπνος, ενδεχομένως μπορεί να είναι ωφέλιμες για την πρόληψη long COVID, δήλωσαν ερευνητές.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο JAMA Internal Medicine.

Πηγές:
JAMA Internal Medicine.