Εξωτερικό συνεργάτη σε θέματα υπηρεσιών εξειδικευμένης επιστημονικής υποστήριξης, στο πεδίο του Δικαίου του Φαρμάκου, αναζητεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες στο γραφείο του υπουργού και στη Διεύθυνση Φαρμάκου, ενώ η συνολική διάρκεια της παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που παρατίθεται πιο κάτω, ο ανάδοχος υποχρεούται σε σύνταξη μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φαρμάκου και το γραφείο του υπουργού.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 37.200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Υγείας των οικονομικών ετών 2023 και 2024.

Η κατανομή των πιστώσεων ανά έτος αναλύεται ως εξής:

  • 12.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ το 2023.
  • 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ το 2024.

Η πληρωμή για την παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιείται ανά μήνα. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής κατά τη διάρκεια της παροχής του έργου που θα αναλάβει η ανάδοχος σύμφωνα με την σχετική Σύμβαση.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως την ερχόμενη Παρασκευή και, μεταξύ των δικαιολογητικών περιλαμβάνονται:

Πτυχίο Νομικής Σχολής (αντίγραφο).

Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (εφόσον υπάρχει - αντίγραφο).

Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας στο πεδίο του Δικαίου του Φαρμάκου.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ειδήσεις υγείας σήμερα
ECDC: 6 νέα κρούσματα ιλαράς στην Ελλάδα - 29 από την αρχή του έτους
H αυτοφροντίδα στο προσκήνιο
Αντισύλληψη: Μύθοι και αλήθειες