Η επιτροπή ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν υποστηρίζουν αιτιώδη συσχέτιση μεταξύ των αγωνιστών υποδοχέων που μοιάζουν με γλυκαγόνη του πεπτιδίου-1 (GLP-1) και του καρκίνου του θυρεοειδούς.

Πρόκειται για σκευάσματα που περιέχουν τις δραστικές ουσίες εξενατίδη, λιραγλουτίδη, ντουλαγλουτίδη, σεμαγλουτίδη και λιξισενατίδη, τα οποία χορηγούνται για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 και - σε ορισμένες περιπτώσεις - κατά της παχυσαρκίας.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τον ΕΜΑ, η επιτροπή ασφάλειας άρχισε να εξετάζει το θέμα, έπειτα από τη δημοσίευση μελέτης, η οποία συνέδεε την εκδήλωση καρκίνου με τη χρήση των εν λόγω φαρμάκων σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Η επιτροπή εξέτασε στοιχεία από τη δημοσιευμένη βιβλιογραφία, συμπεριλαμβανομένων μελετών παρατήρησης, καθώς και σωρευτικά δεδομένα που υποβλήθηκαν από τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας, που περιελάμβαναν μη κλινικά, κλινικά δεδομένα και δεδομένα μετά την κυκλοφορία. Προς το παρόν, η επιτροπή θεωρεί ότι δεν δικαιολογείται επικαιροποίηση των πληροφοριών των σκευασμάτων.

Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας για φάρμακα που περιέχουν λιραγλουτίδη (Victoza, Saxenda, Xultophy), σεμαγλουτίδη (Ozempic, Rybelsus, Wegovy), εξενατίδη (Bydureon, Byetta), ντουλαγλουτίδη (Trulicity) και λιξισενατίδη (Lyxumia, Suliqua) καλούνται να παρακολουθούν στενά αυτά τα συμβάντα, ως μέρος των δραστηριοτήτων τους φαρμακοεπαγρύπνησης και να αναφέρουν τυχόν νέα στοιχεία σχετικά με αυτό το θέμα.

Δημ.Κ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Πράγματα που δεν γνωρίζατε για το ανδρικό μόριο
Η πρώτη Ελληνίδα στην οποία συνταγογραφήθηκε ιατρική κάνναβη - Τα αποτελέσματα
Διστακτικοί απέναντι στον εμβολιασμό ενηλίκων οι μισοί Έλληνες - Πόσοι είναι αρνητές [μελέτη]