Ερευνητές ανακάλυψαν ότι η κατανάλωση αλκοόλ στην πτήση αυξάνει τους κινδύνους για την καρδιακή υγεία, ακόμα και σε νέους και υγιείς ανθρώπους.

Η μειωμένη πίεση κατά τη διάρκεια  του ύψους πορείας δημιουργεί υποβαρικό περιβάλλον που αυξάνει τους παλμούς. Μπορεί ορισμένες φορές να επιδεινώσει καρδιακά συμπτώματα σε ανθρώπους με προυπάρχουσες καρδιαγγειακές νόσους, ιδιαίτερα στον ύπνο.

Πρόσφατη έρευνα στο BMJ journal Thorax εξέτασε τη συνδυαστική επίδραση της υποβαρικής υποξίας και της κατανάλωσης αλκοόλ πριν τον ύπνο σε υγιείς ανθρώπους.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι ακόμα και σε νέους και υγιείς, ο συνδυασμός πρόσληψης αλκοόλ και ύπνου σε υποβαρικές συνθήκες θέτει μεγάλο φόρτο στο καρδιαγγειακό σύστημα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιδείνωση συμπτωμάτων καρδιακών και αναπνευστικών νόσων.

Τα ευρήματα προέκυψαν μετά την αξιολόγηση 48 υγιών ενηλίκων που τοποθετήθηκαν τυχαία σε 2 ομάδες: η μια κοιμήθηκε σε συνθήκες πίεσης επιπέδου θάλασσας και η δεύτερη κοιμήθηκε σε θάλαμο υψομέτρου (προσομοίωση των συνθηκών πίεσης που υπάρχουν κατά τη διάρκεια πλεύσης στις πτήσεις). Εντός καθεμιάς ομάδας οι μισοί από τους συμμετέχοντες κοιμόνταν μετά την κατανάλωση αλκοόλ και οι υπόλοιποι χωρίς κατανάλωση.

Η δοκιμή επαναλήφθηκε 2 ημέρες αργότερα, όταν οι συμμετέχοντες που είχαν νωρίτερα καταναλώσει αλκοόλ πριν τον ύπνο κοιμήθηκαν χωρίς αλκοόλ και το αντίστροφο.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι άνθρωποι που κατανάλωναν αλκοόλ στο επίπεδο της θάλασσας πριν τον ύπνο είχαν μείωση στον κορεσμό οξυγόνου στο 95% και ο καρδιακός τους ρυθμός αυξήθηκε σε 77 παλμούς το λεπτό. Όμως όσοι κατανάλωσαν αλκοόλ πριν κοιμηθούν στο θάλαμο υψομέτρου είχαν μείωση του κορεσμού οξυγόνου σε 85%, κατά μέσον όρο, που συνοδευόταν από αύξηση των παλμών σε σχεδόν 88 το λεπτό.

Πηγές:
BMJ journal Thorax

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Εφαρμογή διαγνωστικού πρωτοκόλλου για τη διάγνωση και παρακολούθηση της οστεοπόρωσης
Μεταμοσχευμένοι ανέβηκαν στον Όλυμπο με τους γιατρούς τους για ένα μήνυμα ζωής
Webinar Φάκελοι Υγείας με θέμα: ''Αθλητική καρδιά''