Σήμερα υπάρχουν πολλές βοηθητικές συσκευές που μας επιτρέπουν να μετρήσουμε το σφυγμό μας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της γυμναστικής μας.

Τέτοιες είναι: ηλεκτρονικά χρονόμετρα που προσαρμόζονται στον καρπό μας, κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές που τοποθετούνται στο θώρακα, στατικά ποδήλατα που με τη βοήθεια ηλεκτροδίων καταγράφουν όχι μόνο το σφυγμό, αλλά και άλλες παραμέτρους του ατόμου που ασκείται όπως π.χ. αρτηριακή πίεση.

Αν όμως δεν θέλετε να διαθέσετε το κόστος αυτών των συσκευών υπάρχει πιο απλός τρόπος. Μετά τη λήξη της άσκησης τοποθετείτε ελαφρά τα δάκτυλα του δεξιού σας χεριού στο εσωτερικό του καρπού του αριστερού σας χεριού.

Αισθανόμενοι εκεί το σφυγμό σας, τον μετράτε τα πρώτα 6 δευτερόλεπτα αμέσως μετά το τέλος της άσκησης και το νούμερο που βρίσκουμε το πολλαπλασιάζουμε επί 10. Αυτός θα είναι και ο σφυγμός μας.

Να θυμάστε πάντα ότι δεν πρέπει να υπερβαίνετε το 80% της μέγιστης καρδιακής συχνότητάς σας.