Η έντονη άσκηση για τουλάχιστον 2,5 ώρες την εβδομάδα, μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης γρίπης, υποδεικνύουν νέα στοιχεία.

Περίπου 4.800 άνθρωποι έλαβαν μέρος στη διαδικτυακή έρευνα για τη γρίπη, που πραγματοποιεί το London School of Hygiene and Tropical Medicine, της Βρετανίας.

Η μέτρια άσκηση δεν φάνηκε να έχει προστατευτικό αποτέλεσμα, δήλωσαν οι ερευνητές.

Όταν εγγράφονται οι συμμετέχοντες στην έρευνα, συμπληρώνουν την ηλικία τους, αν βρίσκονται παιδιά κοντά τους και αν έχουν εμβολιαστεί. Επίσης αναφέρουν πόσες ώρες την εβδομάδα ασκούνται έντονα, όπως τρέξιμο, γρήγορο ποδήλατο ή ανταγωνιστικά αθλήματα. Η κλίμακα κυμαίνεται από καμία έως περισσότερες από 5 ώρες.

Στη συνέχεια, κάθε εβδομάδα δηλώνουν πώς αισθάνονται και αν έχουν ή όχι συμπτώματα γρίπης.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι 100 περιστατικά γρίπης ανά 1.000 ανθρώπους θα μπορούσαν να προληφθούν με την έντονη άσκηση.

Δήλωσαν επίσης ότι η φετινή έρευνα αποκάλυψε ορισμένες από τις χαμηλότερες αναφορές για γρίπη των πρόσφατων ετών, στη Βρετανία.

Η Dr Alma Adler, του London School of Hygiene and Tropical Medicine, δήλωσε ότι χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το αποτέλεσμα με προσοχή, καθώς είναι προκαταρκτικό εύρημα. Ωστόσο, συμφωνεί με άλλα ευρήματα για άλλες νόσους και δείχνρι τα οφέλη της άσκησης.

 

Πηγές: Ξένος τύπος.