Νέα έρευνα ανακάλυψε ότι υπέρβαροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης νόσων που σχετίζονται με το στρες, όπως διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακή νόσο και καρκίνο.

Σύμφωνα με ερευνητές του Brandeis University, οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι άνθρωποι έχουν υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής λόγω στρες σε σχέση με όσους έχουν φυσιολογικό βάρος.

Ο ερευνητής, Nicolas Rohleder, δήλωσε ότι αν και οι ερευνητές γνώριζαν ότι οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι άνθρωποι έχουν χρόνια, χαμηλού βαθμού φλεγμονή, φάνηκε ότι όταν προστίθεται το στρες είναι διπλό το χτύπημα.

Οι ερευνητές μέτρησαν την ιντερλευκίνη 6 (IL-6), παράγοντα φλεγμονής που συνδέεται με το στρες, για να αξιολογήσουν τα επίπεδα φλεγμονής σε ανθρώπους φυσιολογικού βάρους και υπέρβαρους κατά τη διάρκεια 2 τεστ για τη διάγνωση του ψυχικού στρες.

Κατηγοριοποίησαν το βάρος με βάση αρκετούς παράγοντες, όπως Δείκτη Μάζας Σώματος και ποσοστό σωματικού λίπους.

Άνθρωποι με δείκτη μάζας σώματος 25 και άνω χαρακτηρίστηκαν υπέρβαροι.

Η ερευνητική ομάδα παρατήρησε ότι η σχέση μεταξύ ΔΜΣ και επιπέδων IL-6 ήταν γραμμική. ‘Οσο υψηλότερος ήταν ο ΔΜΣ, ακόμα και στους αδύνατους ανθρώπους, τόσο υψηλότερο ήταν το IL-6.

Η ερευνήτρια, Christine McInnis, δήλωσε ότι φάνηκε πως κάθε ποσοστιαία μονάδα σωματικού λίπους καθιστούσε κάποιον πιο ευάλωτο στη φλεγμονή.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό ‘’Brain, Behavior and Immunity.’’

 

Πηγές:
‘’Brain, Behavior and Immunity.’’