Παιδιά που γεννιούνται από εφήβους γονείς έχουν υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν διαταραχή ελλειμματικής συγκέντρωσης και υπερκινητικότητας, υποδεικνύει μεγάλη έρευνα.

Οι ερευνητές εξέτασαν πληροφορίες περισσότερων των 50.000 ανθρώπων στη Φινλανδία. Ανακάλυψαν ότι το να έχει κάποιος έναν γονέα νεότερο των 20 ετών αύξανε τον κίνδυνο για διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας κατά περίπου 50%.
Παιδιά που γεννήθηκαν από 2 γονείς νεότερους των 20 ετών είχαν ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο.

Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως το ιστορικό ψυχικής υγείας, το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο της μητέρας, την οικογενειακή κατάσταση, το αν η μητέρα κάπνιζε στην εγκυμοσύνη, τον αριθμό προηγούμενων κυήσεων και το βάρος κατά τη γέννηση.

Όταν οι μητέρες ήταν μεγαλύτερες των 29 ετών φάνηκε να μειώνεται ο κίνδυνος διαταραχής ελλειμματικής συμπεριφοράς και υπερκινητικότητας στα παιδιά.

Ο ερευνητής Roshan Chudal, του University of Turku, στη Φινλανδία, δήλωσε ότι οι γονείς νεαρής ηλικίας είναι συγκεκριμένη ομάδα γιατί έχουν ήδη τα δικά τους προβλήματα. Συχνά προέρχονται από γονείς που είναι και αυτοί νέοι και μπορεί ενδεχομένως να έχουν παράγοντα κινδύνου για διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και ο κίνδυνος να περάσει στο παιδί.

Παιδιά γονέων νεαρής ηλικίας μπορεί ενδεχομένως να εκτίθενται σε μεγάλο αριθμό κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων κινδύνου.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού ‘’Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.’’

 

Πηγές:
‘’Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.’’