Σε νέα έρευνα, επιστήμονες ανακάλυψαν ισχυρή σχέση μεταξύ σοβαρής άπνοιας και αυξημένου κινδύνου για κατάθλιψη.

Η ερευνήτρια Carol Lang, του University of Adelaide, στην Αυστραλία, δήλωσε ότι η έρευνα σε μεγάλο δείγμα αντρών επιβεβαίωσε ισχυρή σχέση, ακόμα και μετά την προσαρμογή για διάφορους άλλους πιθανούς παράγοντες κινδύνου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 1.875 άντρες, ηλικίας μεταξύ 35 και 83 ετών, οι οποίοι αξιολογήθηκαν για κατάθλιψη σε 2 χρονικές περιόδους, σε διάστημα 5 ετών.

Προηγουμένως αδιάγνωστη σοβαρή άπνοια ύπνου συνδέθηκε με αυξημένη εμφάνιση κατάθλιψης, όπως και υπερβολική υπνηλία.
Άντρες που είχαν προηγουμένως αδιάγνωστη και υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαν 4-5 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη έναντι αντρών που δεν είχαν κάποια από τις προηγούμενες παθήσεις.

Η άπνοια που είχε διαγνωστεί και η σοβαρή άπνοια που δεν είχε προηγουμένως διαγνωστεί συνδέθηκαν έντονα με πρόσφατη εμφάνιση κατάθλιψης.

Η Lang δήλωσε ότι η υπερβολική υπνηλία την ημέρα και η σοβαρή άπνοια σχετίστηκαν με την πρόσφατη εμφάνιση κατάθλιψης στο δείγμα αντρών που μελετήθηκε, ενώ η παρουσία και των δυο συνδέθηκε με ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο American Thoracic Society International Conference.

 

Πηγές: Διεθνής τύπος.