Γυναίκες με γονιδιακή ποικιλομορφία που συνδέεται με τη νόσο Alzheimer εμφανίζουν πιο απότομη πτώση του Δείκτη Μάζας Σώματος μετά την ηλικία των 70 σε σχέση με γυναίκες χωρίς την ποικιλομορφία, αναφέρει νέα έρευνα.

Τα ευρήματα ενισχύουν ενδείξεις ότι η αλλαγή του σωματικού βάρους μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει στη διάγνωση και τη ρύθμιση της νόσου Alzheimer.

Η ερευνήτρια Deborah Gustafson, του University of Gothenburg στη Σουηδία, δήλωσε ότι στη νέα έρευνα παρακολούθησε γυναίκες για σχεδόν 40 χρόνια.

Όπως εξήγησε, παρακολούθησαν τον ΔΜΣ σε σχέση με την έναρξη άνοιας και έλαβε υπόψη τον πιθανό ρόλο του αλληλόμορφου APOEe4, γνωστού παράγοντα κινδύνου για άνοια. Η Gustafson έδειξε ότι όσες το φέρουν εμφανίζουν μεγαλύτερη ή πιο απότομη πτώση του ΔΜΣ μετά τα 70, είτε αναπτύσσουν άνοια είτε όχι.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η αλλαγή του σωματικού βάρους και ο Δείκτης Μάζας Σώματος είναι εύκολα μετρήσιμοι, μη παρεμβατικοί πιθανοί δείκτες για τη ρύθμιση της άνοιας.

Η Gustafson δήλωσε ότι η καλύτερη κατανόηση ενός σχετικά κοινού ‘’επικίνδυνου’’ αλληλόμορφου γονιδίου όπως το APOEe4 και ο τρόπος που αλλάζει τον κίνδυνο, μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει στην κατανόηση του πώς μπορούμε να παρέμβουμε καλύτερα σε όσους έχουν υψηλότερο κίνδυνο για άνοια.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού ''Journal of Alzheimer's Disease.''

 

Πηγές: ''Journal of Alzheimer's Disease.''