Η έναρξη της σκλήρυνσης κατά πλάκας θα μπορούσε να καθυστερήσει αν κάποιος περνά περισσότερο χρόνο στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφηβείας, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ‘’Neurology.’’

Ερευνητές του Copenhagen University Hospital στη Δανία, θέλησαν να εξετάσουν τυχόν σχέση μεταξύ της σκλήρυνσης κατά πλάκας, της παχυσαρκίας και των επιπέδων βιταμίνης D στην εφηβεία.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 1.161 άνθρωποι με σκλήρυνση κατά πλάκας στη Δανία οι οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια και έδωσαν δείγματα αίματος.

Χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Όσους περνούσαν χρόνο στον ήλιο καθημερινά και όσοι δεν περνούσαν. Τους ζητήθηκε επίσης να πουν για τη χρήση συμπληρωμάτων βιταμίνης D στην εφηβεία και την ποσότητα λιπαρών ψαριών που κατανάλωναν στην ηλικία των 20 ετών.

Ποσοστό 88% των συμμετεχόντων περνούσαν χρόνο κάθε μέρα στον ήλιο ως έφηβοι και εμφάνισαν τη νόσο αργότερα σε σχέση με όσους δεν περνούσαν κάθε μέρα χρόνο στον ήλιο.

Η μέση έναρξη της ηλικίας όσων περνούσαν χρόνο στον ήλιο καθημερινά ήταν 1,9 χρόνια αργότερα σε σχέση με όσους δεν εκτίθεντο στον ήλιο.

Όσοι περνούσαν χρόνο στον ήλιο εμφάνισαν σκλήρυνση κατά πλάκας σε μέση ηλικία 32,9 ετών σε σύγκριση με την ηλικία των 31 ετών όσων δεν εκτίθεντο στον ήλιο σε καθημερινή βάση.

Επιπλέον, άνθρωποι που ήταν υπέρβαροι στην ηλικία των 20 ετών εμφάνισαν τη νόσο νωρίτερα σε σχέση με αυτούς που είχαν μέσο βάρος ή βάρος κάτω του φυσιολογικού.

Όσοι ήταν υπέρβαροι στην ηλικία των 20 ετών εμφάνισαν τη νόσο κατά μέσον όρο 1,6 χρόνια νωρίτερα σε σχέση με όσους είχαν μέσο βάρος και 3,1 χρόνια νωρίτερα από αυτούς που είχαν βάρος κάτω του φυσιολογικού.

Από τους συμμετέχοντες, ποσοστό 18% ήταν υπέρβαροι. Εμφάνισαν τη νόσο σε μέση ηλικία 31, 2 ετών.
Η ερευνήτρια Dr. Julie Hejgaard Laursen, δήλωσε ότι η σχέση μεταξύ του βάρους και της σκλήρυνσης κατά πλάκας θα μπορούσε να εξηγηθεί από την έλλειψη της βιταμίνης D αλλά δεν υπάρχουν αρκετές άμεσες ενδείξεις για να το τεκμηριώσουν. Φαίνεται ότι οι ακτίνες UVB και η βιταμίνη D θα μπορούσαν να συνδέονται με καθυστέρηση της έναρξης της νόσου. Ωστόσο είναι πιθανόν άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες να παίζουν ρόλο και θα πρέπει να εντοπιστούν.

Πρόσθεσε ότι οι παράγοντες που οδηγούν στη σκλήρυνση κατά πλάκας είναι πολύπλοκοι και ακόμα δεν έχουν κατανοηθεί καλά.
Ωστόσο, όπως άλλες έρευνες, η νέα μελέτη στηρίζει την άποψη ότι η βιταμίνη D και η έκθεση στον ήλιο μπορεί ενδεχομένως να προσφέρουν προστασία έναντι της εμφάνισης της σκλήρυνσης κατά πλάκας και ότι κατά τη διάρκεια της εφηβείας μπορεί ενδεχομένως ακόμα και να καθυστερήσουν την έναρξη της νόσου.

 

Πηγές: ‘’Neurology.’’