Η έκθεση σε σχολικό εκφοβισμό ως παιδί μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε ψυχικές διαταραχές στην ενήλικο ζωή, που χρειάζονται ιατρική παρέμβαση, αναφέρει έρευνα σε παιδιά στη Φινλανδία.

Ο Andre Sourander, του University of Turku, στη Φινλανδία, εξέτασε σχέσεις μεταξύ συμπεριφορών σχολικού εκφοβισμού στην ηλικία των 8 και της επίπτωσης στην ψυχική υγεία μέχρι την ηλικία των 29 ετών.

Συμμετέχοντες που ασκούσαν ή εκτίθεντο σε σχολικό εκφοβισμό στην ηλικία των 8 είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο για ψυχικές διαταραχές που χρειάζονταν αγωγή, στην ενήλικο ζωή.

Η αγωγή για ψυχικές διαταραχές συνδέθηκε με συχνή έκθεση στον εκφοβισμό, καθώς και με το να ασκεί κάποιος σχολικό εκφοβισμό.
Η έρευνα χρησιμοποίησε στοιχεία από 5.034 παιδιά στη Φινλανδία και οι αξιολογήσεις για τον εκφοβισμό βασίστηκαν σε πληροφορίες από τα παιδιά, τους γονείς και τους δασκάλους.

Περίπου 90% των συμμετεχόντων δεν εμπλέκονταν σε σχολικό εκφοβισμό και από αυτούς 11,5% είχε λάβει ψυχιατρική διάγνωση κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Συγκριτικά, 20% των συμμετεχόντων που ασκούσαν συχνά σχολικό εκφοβισμό, 23% συμμετεχόντων που συχνά εκτίθεντο σε εκφοβισμό και 31% όσων έκαναν και τα 2 έλαβαν τέτοια διάγνωση.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού JAMA Psychiatry.

 

Πηγές: JAMA Psychiatry.