Ερευνητές της Cleveland Clinic, του Louis Stokes Cleveland VA Medical Center και του Kaiser Permanente Northwest, έδειξαν ότι νέο τεστ αίματος, γνωστό ως IsoPSA, μπορεί να εντοπίσει τον καρκίνο του προστάτη με μεγαλύτερή ακρίβεια σε σχέση με τα τρέχοντα τεστ σε 2 σημαντικές μετρήσεις- διαχωρισμό του καρκίνου από καλοήθεις παθήσεις και εντοπισμό ασθενών με νόσο υψηλού κινδύνου.

Εντοπίζοντας μοριακές αλλαγές στην πρωτεΐνη PSA, η έρευνα υποδεικνύει ότι όταν επικυρωθεί η χρήση του νέου τεστ θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την ανάγκη για βιοψίες και ενδεχομένως να μειώσει την πιθανότητά παραπάνω εντοπισμών και αγωγών σε μη μοιραίο καρκίνο.

Ερευνητές, με επικεφαλής τον Eric Klein, πραγματοποίησαν έρευνα σε 261 άντρες που θα έκαναν βιοψία προστάτη σε 5 ακαδημαϊκά κέντρα στις ΗΠΑ.

Τα ευρήματα συνέκριναν άμεσα την κλινική επίδοση νέου τεστ με βάση το PSA, του IsoPSA, με το  πρώτο, σε ασθενείς που ήδη είχαν σκοπό να υποβληθούν σε βιοψία.

Το IsoPSA φάνηκε σημαντικά ανώτερο από το PSA σε 2 σημαντικές ενδείξεις. Η πρώτη πιθανόν είναι χρήσιμη για τη χρήση του τεστ στην εξέταση από γιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας ενώ η δεύτερη είναι βοηθητική για ουρολόγους στον εντοπισμό ασθενών που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από συγκεκριμένες θεραπείες.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αν επικυρωθούν και υιοθετηθούν σε κλινικό πλαίσιο, το τεστ θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το ποσοστό μη αναγκαίων βιοψιών κατά 50% σχεδόν.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή έκδοση του European Urology.

 

Πηγές:
European Urology.