Έρευνα του MedUni Wien που δημοσιεύτηκε στο "Haematologica", δείχνει για πρώτη φορά ότι ο κίνδυνος αρτηριακών θρομβώσεων και των συνεπειών τους είναι υψηλότερος σε ασθενείς με καρκίνο.

Η ερευνήτρια Ella Grilz, δήλωσε ότι όπως φάνηκε από νέα ευρήματα, αν και ο κίνδυνος αρτηριακής θρόμβωσης σε ασθενείς με κακοήθεις όγκους είναι σημαντικά χαμηλότερος από αυτόν της φλεβικής θρόμβωσης, υπάρχει μεγάλη ποικιλία με βάση το είδος του καρκίνου και πρόσθεσε ότι  ο κίνδυνος αρτηριακής θρόμβωσης είναι πολύ υψηλότερος στην περίπτωση του καρκίνου στα νεφρά ή τον πνεύμονα παρά στο μαστό.

Αυτό είναι το πιο πρόσφατο εύρημα της έρευνας CATS που τρέχει από το 2003 και περιλαμβάνει περισσότερους από 2.000 ασθενείς με καρκίνο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι εντός 2 ετών ο μέσος κίνδυνος αρτηριακής θρόμβωσης σε ασθενείς με καρκίνο είναι  2.6%.

Αν και είναι χαμηλότερος από τον κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης που βρίσκεται στο 8%, ο κίνδυνος αρτηριακής θρόμβωσης είναι πολύ υψηλότερος για συγκεκριμένα είδη καρκίνου.

Για παράδειγμα, κατά την περίοδο έρευνας των 2 ετών, αρτηριακή θρόμβωση συνέβη σε περίπου 8% των ασθενών με όγκο στα νεφρά. Φάνηκε επίσης ότι το ποσοστό θνησιμότητας τριπλασιάστηκε σε ασθενείς που υπέστησαν έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο ή περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια, ενώ έπασχαν από καρκίνο.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι η αρτηριακή θρόμβωση συνδέεται με υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας σε ασθενείς με καρκίνο.

Πηγές:
"Haematologica",