Μεσήλικες άντρες με πνευμονική νόσο μπορεί ενδεχομένως να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας ή νοητικής εξασθένησης αργότερα, αναφέρει νέα έρευνα στο American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Η Pamela L. Lutsey, ανέφερε ότι η περιοριστική και αποφρακτική πνευμονική νόσος σχετίστηκαν με την άνοια –περιλαμβανομένης της νόσου Alzheimer-και με την ελαφρά νοητική εξασθένηση. Η σχέση ήταν ισχυρότερη για την περιοριστική πνευμονική νόσο, όπως την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και τη σαρκοείδωση ,σε σχέση με τη ΧΑΠ.

Η Dr. Lutsey, του University of Minnesota's School of Public Health, δήλωσε ότι προηγούμενες έρευνες έδειξα ότι η φτωχή πνευμονική υγεία μπορεί ενδεχομένως να συνδέεται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Στη νέα έρευνα εξέτασε τη μακροχρόνια σχέση μεταξύ των παραπάνω χρησιμοποιώντας μετρήσεις υψηλής ποιότητας.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 14,000 συμμετεχόντων μέσης ηλικίας 54 ετών, που υποβλήθηκαν σε σπειρομέτρηση και ρωτήθηκαν για την υγεία των πνευμόνων τους.

Η ομάδα παρακολουθήθηκε για 23 χρόνια κατά μέσον όρο όταν αξιολογήθηκε για άνοια ή νοητική εξασθένηση. Σε αυτή τη διάρκεια αναφέρθηκαν 1.407 περιστατικά άνοιας.

Η έρευνα ανακάλυψε ότι σε σύγκριση με όσους δεν είχαν πνευμονική νόσο, οι πιθανότητες άνοιας ή ελαφράς νοητικής εξασθένησης ήταν

  • 58% υψηλότερες σε όσους είχαν περιοριστικό πνευμονική νόσο
  • 33% υψηλότερες σε όσους είχαν ΧΑΠ

Η έρευνα ανακάλυψε επίσης ότι χαμηλά αποτελέσματα σε 2 τεστ σπειρομεέρησης συνδέονταν με άνοια (FEV1 και FVC).

Στους περιορισμούς της έρευνας περιλαμβάνεται το γεγονός ότι  η πνευμονική λειτουργία αξιολογήθηκε μόνο στην έναρξη της έρευνας και πολλοί ασθενείς πέθαναν πριν αξιολογηθούν για άνοια ή νοητική εξασθένηση.

Η έρευνα δεν απέδειξε αιτιατή σχέση.