Νέο εργαλείο θα μπορούσε να βοηθά τους γιατρούς στη διάγνωση ασθενών με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από ΧΑΠ, αναφέρει νέα έρευνα.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το Ottawa COPD Risk Scale για να προβλέψουν με ακρίβεια σοβαρές επιπλοκές υγείας σε ασθενείς με ΧΑΠ, στα επείγοντα.

Ο Ian Stiell, δήλωσε ότι πριν από αυτό το εργαλείο δεν υπήρχε τρόπος να γνωρίζουμε αν ένας ασθενής που επισκέφτηκε τα επείγοντα με έξαρση της ΧΑΠ θα είχε επιπλοκές ή όχι. Η νέα πληροφορία μπορεί να βοήσει τους γιατρούς να αποφασίσουν αν θα νοσηλεύσουν έναν ασθενή ή αν θα τον στείλουν σπίτι του.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 1.415 ασθενείς άνω των 50 ετών σε 6 νοσοκομεία για 30 ημέρες, βρίσκοντας ότι το εργαλείο μπορούσε να προβλέψει με ακρίβεια ότι το 9,5% των ασθενών θα είχε σοβαρή επιπλοκή.

Η κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσουμε τον ιατρικό κίνδυνο και να βοηθηθούν οι επιστήμονες με αποφάσεις σχετικά με την εισαγωγή ή μη του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση των μη αναγκαίων νοσηλειών και των μη ασφαλών εξιτηρίων ασθενών με ΧΑΠ που θα έπρεπε να νοσηλευτούν.