Η μοιραία πνευμονική προσβολή μπορεί ενδεχομένως να αποτραπεί σε ορισμένους ασθενείς με ΧΑΠ, με καθημερινή λήψη βιταμίνης D, αναφέρει νέα έρευνα.

Ο καθηγητής Adrian Martineau, του Queen Mary University of London, δήλωσε ότι η νέα έρευνα δείχνει ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων βιταμίνης D σε ασθενείς με ΧΑΠ που έχουν έλλειψη της βιταμίνης αυτής μειώνει σχεδόν κατά το ήμισυ το ποσοστό της πιθανώς μοιραίας, προσβολής.

Αναλύθηκαν στοιχεία 469 ασθενών με ΧΑΠ από 3 κλινικές δοκιμές που έγιναν στη Βρετανία, στο Βέλγιο και την Ολλανδία.

Η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D συνδεόταν με 4% μείωση των προσβολών σε ασθενείς με έλλειψη στη βιταμίνη, αλλά δεν υπήρχε μείωση σε ασθενείς με υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι, καθώς τα στοιχεία προέρχονται από 3 κλινικές δοκιμές, τα ευρήματα θα πρέπει να ερμηνευτούν με κάποιου βαθμού επιφυλακτικότητα.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Thorax.

 

Πηγές:
Thorax.