Νέα δεδομένα δημιουργεί απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας σχετικά με τη δυνατότητα των πρώην γιατρών του ΕΟΠΥΥ να επιλέξουν μεταξύ του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) και του ιδιωτικού τους ιατρείου.

Έπειτα από προσφυγή 30 γιατρών, το δικαστήριο μπήκε για πρώτη φορά στην ουσία της διαφοράς και – σύμφωνα με το Σωματείο των γιατρών Αττικής (ΣΕΥΥΠ – ΕΟΠΥΥ) – εξέδωσε ευνοϊκή για τους γιατρούς απόφαση.

Συγκεκριμένα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ' αριθμ. 6799/2014 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση των γιατρών για προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης.

Διέταξε τις διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) να τους απασχολούν, χωρίς να κλείσουν το ιατρείο τους.

Απόφαση

Η απόφαση χαρακτηρίζεται πολύ θετική από τους γιατρούς, διότι φαίνεται να υιοθετεί τις απόψεις τους.

Δέχεται ότι δεν δόθηκε μεταβατική περίοδος προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

Επιπλέον, σημειώνει ότι δεν ήταν σύμφωνο με το Σύνταγμα να απαιτηθεί από τους ιατρούς να επιλέξουν μεταξύ του ΠΕΔΥ και του ιατρείου τους προτού να γνωρίζουν τους όρους εργασίας που θα έχουν και σε κάθε περίπτωση μέχρι να τοποθετηθούν σε θέση ΕΣΥ.

Δ.Κ.