Μεγάλη είναι η σπατάλη στα κέντρα αποκατάστασης, δηλώνει στο Iatronet o Πέτρος Λυμπερίδης, πρόεδρος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών.

Κατά καιρούς βγαίνουν ειδήσεις για περίεργες χρεώσεις από τα Κέντρα Αποκατάστασης. Ποια είναι η θέση που έχει πάρει ο Σύνδεσμός σας για το θέμα;

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος φυσικοθεραπευτών θεωρεί ότι το πλαίσιο που υπάρχει για την παραπομπή των ασθενών σε κέντρα Αποκατάστασης (Π.Δ 383/2002) θα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρώς. Θυμίζουμε ότι μέχρι το 2012 λειτουργούσαν ειδικές επιτροπές που έκριναν αυτού του είδους τις παραπομπές (Ι.Κ.Α). Σήμερα ακόμη και αυχενικά σύνδρομα παραπέμπονται σε ιδιωτικά Κέντρα Aποκατάστασης.

Το κόστος για περιστατικά που μπορούν να αντιμετωπιστούν σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας είναι τεράστιο. Η σπατάλη επίσης είναι μεγάλη σε περίοδο κρίσης.

Ένα περιστατικό κοστίζει 150 ευρώ την ημέρα στο κλειστό νοσήλιο και 70 ευρώ στο ανοιχτό.
Η συνεδρία στον φυσικοθεραπευτή κοστίζει στο κράτος 15 ευρώ.
Προκειμένου ο ασθενής να παραπεμφθεί σε Κέντρο θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική γνωμάτευση Ιατρού ανάλογης ειδικότητας και να εξηγείται « ο λόγος για τον οποίο το περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλές πράξεις φυσικοθεραπείας΄΄ (αρ.3 παρ 4. Του Π.Δ 383/2002).

Για τις περιπτώσεις των ορθοπεδικών περιπτώσεων σε μετεγχειρητικό στάδιο, ορίζεται ότι θα πρέπει να προηγηθεί Φυσικοθεραπεία που έχει κριθεί αναποτελεσματική. Για τα υπόλοιπα περιστατικά ο συντάκτης του Π.Δ θεωρεί την Φυσικοθεραπεία ακρογωνιαίο λίθο.
Είναι παραλογισμός να σπαταλούνται κονδύλια όταν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη.

Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με τη λειτουργία των εν λόγω κέντρων που προσφέρουν πολύτιμο έργο ,όταν όμως, και εάν χρειάζεται η συγκεκριμένη ολοκληρωμένη παρέμβαση όπως ορίζεται από το Π.Δ 383/2002.
Υπάρχουν για το συγκεκριμένο θέμα και επερωτήσεις στη βουλή από τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Ποιο κόστος έχει επωμιστεί ο κλάδος την περίοδο 2010-2015;

Αυτό που έχω να σας δηλώσω είναι ότι 200 περίπου φυσικοθεραπευτές εγκαταλείπουν τη χώρα κάθε χρόνο αναζητώντας την τύχη τους στο εξωτερικό. Καθημερινά βάζουν λουκέτο τα εργαστήρια, καθώς με τα μέτρα του rebate & clawback φέτος οι επιστροφές αγγίζουν το 40%. Δηλαδή για 4-5 μήνες το χρόνο οι φυσικοθεραπευτές δουλεύουν χωρίς να αμείβονται καθόλου.
Οι οφειλές είναι από το 2010 (ληξιπρόθεσμα) και οι παρακρατήσεις του ΕΟΠΥΥ από 2012 (το 10%) δεν έχουν εκκαθαριστεί μέχρι και σήμερα. Σας αναφέρω ότι για την εκκαθάριση του 2013 έχουμε καταβάλει σε ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες αμοιβές, αλλά το αποτέλεσμα είναι ούτε και αυτό το έτος να μην έχει εκκαθαριστεί.
Πρέπει να αποδοθούν όλα τα οφειλόμενα ποσά: ληξιπρόθεσμα (οφειλές μέχρι 31-12-2011) και όλα τα οφειλόμενα του ΕΟΠΥΥ.

Ποιες αλλαγές νομοθετικές πρέπει να υπάρξουν για να οχυρωθεί ο κλάδος;

Τα υφιστάμενα Νομοθετικά πλαίσια που υπάρχουν και αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος επαρκούν. Ο κλάδος πρέπει να αποκτήσει φωνή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.
Είναι υποχρέωση της πολιτείας, όπως προκύπτει από τον ιδρυτικό Νόμο 3599/2007 του ΝΠΔΔ-Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), να καταστήσει σύμβουλο του κράτους τον Π.Σ.Φ.

Ζητάμε τη συμμετοχή μας στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, στο Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ και θεσμοθέτηση μόνιμου συμβούλου στο Υπουργείο υγείας.

Είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο η συμβολή της φυσικοθεραπείας στην μείωση του κόστους για τα συστήματα υγείας χωρών που έχουν επενδύσει σε αυτή. Είναι επίσης γνωστό ότι επενδύοντας στην προαγωγή της κινητικής υγείας του ασθενή μειώνονται οι δαπάνες Υγείας.