Ερώτηση:

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Χωρίς σχεδιασμό και επιστημονική τεκμηρίωση η χρήση της νέας πτέρυγας του ΠΓΝΙ;

 

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 3651/20.02.2018 ερώτησής μας προς το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με την εσπευσμένη λειτουργία της νέας πτέρυγας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) και τις σχετικές απαντήσεις που δίνονται είναι γεγονός ότι παρατηρείται μία σύγχυση δεδομένου ότι η χωροθέτηση της νέα πτέρυγας του ΠΓΝΙ προβλέπεται ήδη από το σχέδιο σκοπιμότητας του προγράμματος ΕΣΠΑ από το οποίο και χρηματοδοτήθηκε.

Σύμφωνα με καταγγελίες της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου (ΕΙΝΗ), ο ισχυρισμός της Διοίκησης ότι «η μεταφορά της Ορθοπεδικής Κλινικής θα γίνει ακόμα και με την κλήση εισαγγελέα» πραγματικά είναι προσβλητική, είναι επικίνδυνη και αντίκειται στα χρηστά ήθη δεδομένου ότι πάνω από όλα προέχει η ασφάλεια των ασθενών. Συγκεκριμένα, η κατάθεση των επιστημονικών θέσεων – επιστημονικού αντίλογου ότι η επικείμενη μεταφορά της ορθοπεδικής κλινικής στη νέα πτέρυγα του ΠΓΝΙ θα αποτελέσει πηγή κινδύνου λοιμώξεων για τους ασθενείς δεν θα πρέπει να αγνοείται και το γεγονός αυτό υποστηρίζεται από πολλούς επιστημονικούς φορείς όπως επί παραδείγματι τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής, τον Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Σχολής, τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσία κ.α.

Τέλος και σύμφωνα με δημοσιεύματα, η νέα πτέρυγα του ΠΓΝΙ για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της απαιτεί επιπλέον ιατρονοσηλευτικό προσωπικό δεδομένου ότι ήδη βρίσκεται «στο κόκκινο» αφού δεν επαρκεί για να καλύψει τις ήδη αυξημένες ανάγκες.

Επειδή ένας σωστός σχεδιασμός μεταφοράς κλινικών οφείλει να μη δημιουργεί αλλά να λύνει προβλήματα 

Επειδή η νέα πτέρυγα του ΠΓΝΙ θα πρέπει άμεσα να λειτουργήσει ορθά και σύμφωνα πάντα με τη μελέτη σκοπιμότητας

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1.      Τι προβλέπεται από τη μελέτη σκοπιμότητας του ΕΣΠΑ αναφορικά με τη νέα πτέρυγα του ΠΓΝΙ και την εκεί χωροθέτηση των κλινικών; Είναι συμβατή η εν λόγω μελέτη με τις αποφάσεις του Δ.Σ. του νοσοκομείου;

2.      Σύμφωνα με τη μελέτη σκοπιμότητας του ΕΣΠΑ για τη νέα πτέρυγα του ΠΓΝΙ τι προβλέπεται για την Ορθοπεδική Κλινική; Πόσες κλίνες διατίθενται για ενηλίκους βραχείας νοσηλείας και πόσες μακράς νοσηλείας;

3.      Υπάρχει σχεδιασμός από τη διοίκηση του ΠΓΝΙ για στελέχωση της νέας πτέρυγας; Αν ναι, σε ποιες σχετικές ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα;

4.      Έχει προβλεφθεί η ύπαρξη των σχετικών κονδυλίων για τη μεταφορά όλων των κλινικών – τμημάτων που αναμένεται να στεγάσει η νέα πτέρυγα του ΠΓΝΙ; Αν όχι, για ποιους λόγους δεν έγινε αυτό; Αν ναι, ποιο είναι το συνολικό κόστος της μεταφοράς των κλινικών;

5.      Για ποιους λόγους δεν λήφθησαν υπόψη οι επιστημονικές θέσεις και ο αντίλογος των σχετικών φορέων αναφορικά με τη μεταφορά των κλινικών στη νέα πτέρυγα του ΠΓΝΙ που είναι και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι φορείς και οι πλέον εξειδικευμένοι;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Ιάσονας Φωτήλας                                         Αχαΐας

 

Βασίλης Οικονόμου                                      Επικρατείας

 

Κωνσταντίνος Τασούλας                             Ιωαννίνων