Επίκαιρης Ερώτηση:

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Λανθασμένη αντιμετώπιση της υγειονομικής βόμβας στη Μόρια Λέσβου από το Υπουργείο

Από τις βασικές αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας είναι η προάσπιση, προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού μέσω προγραμματισμού και υλοποίησης των πολιτικών Δημόσιας Υγείας. Το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων στη Μόρια Λέσβου με σχετική έκθεση χαρακτηρίστηκε ως «ακατάλληλος χώρος για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον».

Επειδή η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, βάσει του Οργανισμού του Υπουργείου, σκοπό έχει τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και την εποπτεία οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας και της κοινωνίας, που αποβλέπουν στην πρόληψη νοσημάτων, στην προστασία και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1.      Έχει προβεί το Υπουργείο Υγείας μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών του - βάσει του ΠΔ 121/2017 - σε σχετικές ενέργειες μετά τη δημοσιοποίηση της σχετικής έκθεσης μέχρι και σήμερα; Εάν ναι, ποιες είναι αυτές; Εάν όχι, για ποιο λόγο;

2.      Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας (ΣΕΥΥΠ), είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από εντολή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, προέβη σε διερεύνηση τυχόν παραλείψεων, παραβάσεων και λαθών που προβλέπονται από τον Οργανισμό του Υπουργείου Υγείας;

3.      Το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ), που αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό Όργανο για τη Δημόσια Υγεία, σε τι ενέργειες έχει προβεί;  

Ο ερωτών βουλευτής

 

Ιάσονας Φωτήλας

Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας