Αγγλικός όρος

uterine inversion

Ορισμός

Μία κατάσταση που μπορεί να προκύψει στην διάρκεια του τρίτου σταδίου του τοκετού όπου μία μήτρα που βρίσκεται σε χαλάρωση στρέφει το έσω τμήμα της προς τα έξω, με αποτέλεσμα η εσωτερική επιφάνεια της να προπίπτει μέσα στον κόλπο. Η εκστροφή της μήτρας συνήθως προκαλείται από έλξη του ομφαλίου λώρου ενός πλακούντα ο οποίος βρίσκεται ακόμη προσκολλημένος ή από την εφαρμογή ισχυρής πίεσης στον πυθμένα της μήτρας για την εκκέ-νωσή της. Συνοδεύεται από μεγάλη απώλεια αίματος της μητέρας αν δεν αποκατασταθεί αμέσως η φυσιολογική ανατομική θέση της. Εκστροφή μπορεί επίσης να συμβεί στην διάρκεια του τετάρτου σταδίου του τοκετού αν εφαρμόζεται ισχυρή μάλαξη του πυθμένα σε μία μήτρα που δεν έχει συσπασθεί χωρίς υποστήριξη του κατώτερου τμήματος της.

Κύριος όρος

inversion